0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Maliyet Artı Kar İnşaat Sözleşme Örneği

Etiket Sayfası

Maliyet Artı Kar İnşaat Sözleşme Örneği Etiketli Sayfalar

Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Eğitimde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması eğitimin en önemli yanını oluşturmaktadır.

Eğitim, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını içermektedir.

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme Yönetimini Sözleşme, taraflarının iradelerini, karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur” Sözleşme Yönetimi Eğitimleri
Sözleşme Yönetimi
İrade ve karar İradenin beyanı Karşılıklılık: Konu: İradenin Uyuşması: Sözleşme yönetimi prosedürü Sözleşme Yönetimi eğitimi

 UNSMAN