0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Eğitimler

Gelin, eğitimlerinizi planlayalım

EĞİTİMLER

Eğitim faaliyetlerimiz için, kendi yerimizde ve/veya istediğiniz yerde ve ortamda hizmetinizdeyiz.

Eğitim hizmetlerimizde biçim, tarz, içerik ve yöntem; kişinin ve kurumun ihtiyaçlarına, zamanın ruhuna ve piyasa gereklerine göre belirlenir ve uygulanır.

Eğitimlerimizin dayanağı aynı zamanda eğitim politikamızdır: Profesyonel kariyer, derin deneyim ve dünyadaki değişim ve yenilikleri sürekli izleyen yapılanmamızı akademik donanımımızla bileşik bir sistem olarak eğitimlerimize yansıtırız.

Şeffaf, samimi ve enerjik iletişim, etkin dinleme, problem çözme ve anlaşılır bir dille hitabet konularına özen gösteririz.

 • Eğitimin her yönüyle kişinin ve kurumun olumlu gelişimini hedeflediğini, insanın ayrılmaz parçası olduğu çevre koşulları ile uyum içinde yararlar sağladığına ve moral-motivasyonu sağlıklı kıldığına inanırız.

 • Bilincindeyiz ki;eğitim uygulamalı bilgi aktarımı ve karşılıklı paylaşım ile değer yaratır. Oluşan değerler bilgi tazelenmediği takdirde aşınır. Bundan dolayı, insanın ve kurumların kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri zorunludur. Süreklilik ve sürdürülebilir gelişim için gerekli bilgiyi, sorumluluk ve yetkinliğe haiz profesyonellerin sunduğu eğitim etkinlikleri vasıtasıyla sağlarız.

 • Eğitimin ayrılmaz parçasının interaktif bilgi paylaşımı ve yapıcı tartışmalarla yeni ve farklılık yaratıcı vizyonlar kazandırmasının yanı sıra, katılımcıların moral-motivasyonunu olumlu anlamda yükseltmek ve onların özgüvenini arttırmak olduğu hususuna çok önem veririz.

 • Eğitim politikamızın ana hedeflerinden biri; eğitim konusu ne olursa olsun, kişinin ve kurumun kendisi ve kurumuyla arasında ilişki kurmasını sağlamak, eğitimin değindiği hususlar suretiyle kişisel ve kurumsal SWOT yapabilmesini sağlayarak, güçlü ve zayıf yönleri ile olası fırsatları ve tehditleri görmesini ve bu sayede gerek koruma gerekse yenilenme ve gelişim açısından olanaklar sağlamaktır.

 • Eğitimlerimiz, kişinin yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü işlerle eğitimde işlenen konular arasında bağlantılar kurmayı, analojiler yapmayı ve bu bağlamda girişimci ve inovatif becerileri geliştirmeyi amaçlar.

 • Eğitimlerdeki yaklaşım, yöntem ve uygulamalarımız katılımcıların potansiyellerini keşfetmelerini, farkındalığı ve bilinçlenme yoluyla önemli hususları içselleştirmeyi gerçekleştirir.

Eğitimlerimiz


 • Yönetim Gelişim Eğitimi
 • Çağrı Merkezi Team Leader Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Değişim Yönetimi Eğitimi
 • Eğitim Yönetimi Eğitimi
 • İnovasyon Eğitimi
 • İş Süreçlerini Yenileme Eğitimi
 • İtibar Yönetimi Eğitimi
 • Kriz Yönetimi Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Ölçme Ve Değerlendirme Eğitimi
 • Performans Karnesi (Balanced Scorecard) Eğitimi
 • Raporlama Teknikleri Eğitimi
 • Risk Analizi Eğitimi
 • Sekreterlik Eğitimi
 • Sözleşme Yönetimi Eğitimi
 • Takım Oluşturma ve Geliştirme Eğitimi
 • Üst Düzey Yönetici Eğitimi
 • Yönetici Asistanlığı Eğitimi
 • Yöneticilik Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • İş Etiği Eğitimi
 • Kamu İhale Eğitimi
 • Satış Pazarlama Eğitimi
 • Başarılı Satış Görüşmesi Eğitimi
 • Büyük veya Özel Müşterilere Satış Eğitimi
 • Dış Ticaret Eğitimi
 • Distribütör Bayi Yönetimi Eğitimi
 • İleri Pazarlama Teknikleri Eğitimi
 • İleri Satış Teknikleri Eğitimi
 • Mağazada (Perakende) Satış Eğitimi
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Yöntemleri Eğitimi
 • Müşteri Odaklılık Eğitimi
 • NLP ile Satış Eğitimi
 • Pazarlama İletişimi Eğitimi
 • Rekabetçi Pazarlama Eğitimi
 • Satış Gücü (Grubu) Yönetimi Eğitimi
 • Satışta Görüşme Teknikleri Eğitimi
 • Satışta İkna Yöntemleri ve Psikoloji Eğitimi
 • Satışta Müşteri İlişkileri Eğitimi
 • Satışta Müzakere (Pazarlık) Teknikleri Eğitimi
 • Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi
 • Telefonda Satış (Tele-Satış) Teknikleri Eğitimi
 • Telefonda Tahsilat Yönetimi Eğitimi
 • Temel Pazarlama Eğitimi
 • Temel Satış Teknikleri Eğitimi
 • Yurtdışına Pazarlama ve Satış Eğitimi
 • Yüzyüze Satış Teknikleri Eğitimi
 • Satış Koçluğu Eğitimi
 • Bordro Yönetimi Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Eğitimi
 • Çağrı Merkezinde Ekip ve Performans Yönetimi Eğitimi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
 • İş Sözleşmeleri Eğitimi
 • Kariyer Yönetimi Eğitimi
 • Mobbing - İşyerinde Duygusal Saldırı Eğitimi
 • Motivasyon, Çalışan Memnuniyeti Eğitimi
 • Mülakat ve Seçme Teknikleri Eğitimi
 • Özlük İşleri Eğitimi
 • Performans Yönetimi Eğitimi
 • Personel Yönetimi Eğitimi
 • Ücret Yönetimi Eğitimi
 • Uygulamalı İş Hukuku Eğitimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Finans Muhasebe Eğitimi
 • Yöneticiler İçin Finans Eğitimi
 • Personel(Çalışan) Maliyetini Azaltma Yöntemleri Eğitimi
 • Üretim Kalite Eğitimi
 • Etkin Ürün Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Satınalma Yönetimi Eğitimi
 • Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
 • İletişim Reklam Eğitimi
 • Ağızdan Ağıza Viral Pazarlama Eğitimi
 • İkna ve Psikoloji Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Diksiyon Eğitimi
 • Dinleme Eğitimi
 • Empati ile İletişim Eğitimi
 • Etkili İletişim Eğitimi
 • Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi
 • Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi
 • Halkla İlişkiler Eğitimi
 • Hitabet Sanatı Eğitimi
 • İş Yazısı (Yazışma) Teknikleri Eğitimi
 • Kurum İçi İletişim Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal İletişim Eğitimi
 • Motivasyon Eğitimi
 • Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimi
 • NLP ile Etkili İletişim Eğitimi
 • Takım İçi İletişimi Eğitimi
 • Telefonla Profesyonel İletişim Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi
 • Zor İnsanlarla İletişim Kurma Eğitimi
 • Reklamcılık Eğitimi
 • Kişisel Gelişim Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Eğitimci Eğitimi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Girişimcilik Eğitimi
 • Hızlı Öğrenme Eğitimi
 • Hızlı Okuma Eğitimi
 • İmaj Yönetimi Eğitimi
 • İnsanları Tanıma Yöntemleri Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi


 •  UNSMAN