0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Hakkımızda

UNSMAN

HAKKIMIZDA

UNSMAN, kurulduğu 2011 yılından bu yana ağırlıklı olarak kurumsal alanlarda eğitim ve çözüm ortaklıklarına dayalı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


21. yüzyılın hızlı gelişimlerini yakından takip eden eğitim ve proje merkezimiz, dünyadaki değişimlerin getirdiği yenilikleri, ülkemiz insanının uyum sağlayacağı şekilde her türlü hizmetlerine yansıtmanın yanı sıra, bireysel ve kurumsal bazda gelişimlere ilişkin olarak özgün, geniş kapsamlı bakış açıları kazandırmayı amaçlar.


UNSMAN, her alanda farklılıklar yaratmayı ve paydaşları olarak gördüğü müşterilerinin de fark yaratan bireyler ve şirketler olmaları hususunda her türlü katkıyı sağlamaya özen gösterir. Hizmetlerini, Uluslararası Kalite Standartları, sorumluluk duygusu yüksek ve vizyon sahibi çalışanlarının farklı olma ve sürdürülebilirlik konularındaki güçlü uygulama donanımları üzerinde temellendirir.


UNSMAN, değişik sektörlerin çeşitli kuruluşlarının işletmeler olarak ana temeli sayılan rasyonelite ve verimlilik esasları üzerinden sosyalleşmeye dönük olarak insan değerlerini ön plana alan ve böylece verimlilik katsayılarını, istikrarlı bir şekilde yükselmesi için sürekli olarak gelişim, değişim ve dönüşümlere açık bir yapıya sahip olmalarını ve istikrarla yenilenen stratejik yaklaşımları eğitim ve danışmanlık aksiyonları vasıtasıyla önemser. Stratejik planlamanın yapısal uyumda ve gerektiğinde dönüşüm süreçlerindeki önemini daima göz önünde tutar.


UNSMAN, tüm hizmetleriyle bireylerin ve işletmelerin somut ve elle tutulamayan "değer katkısı" yaratma unsurunu üretmelerine büyük katkı sağlar. Böylelikle şirketlerin kaliteli ürün ve hizmetler üretmelerinde, itibarlarını yükseltmede ve korumada, bununla birlikte her açıdan değerlerini artırmalarına yardımcı olur.


UNSMAN, hizmet ve ürün alıcı paydaşlarına, onlarla uyumlu ve örtüşen eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunma hususunda son derece titizdir. Bu bağlamda, sunduğu hizmetlere ilişkin her alanda kalite unsuruna büyük önem verir.


UNSMAN, hizmet anlayışında İnsandan İnsana Etkili İletişimi başat misyonlarından biri olarak içselleştirmiş ve paydaşları ile duygudaşlık ekseninde interaktif çalışmayı ilke olarak benimsemiştir. Karşılıklı öğrenme ve uygulama, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri UNSMAN’ın farklılık oluşturan ilkelerindendir.


UNSMAN, paydaşlarının insan kaynaklarını değerler olarak görür ve çalışanların yetkinliklerinin kurumlarının hedefleri ile örtüşerek geliştirilmesine istikrarlı çözümler sunar.


UNSMAN, bünyesinde çalışanlar da müşterileri ile paydaşlar olarak değerlendirir. Bu bağlamda; çalışan ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesini hedef edinir.


UNSMAN için; özgün kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, sürekli gelişim farklılıklar yaratmak ve değerler üretmek en ön planda yer alır. Paydaşlar ile uzman anlayış üzerine kurduğu ilişkilerde kazan-kazan prensibini benimser.


UNSMAN İÇİN TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN BELİRLEYİCİSİ, İNSAN ODAKLI ETKİN DUYGUDAŞLIĞA DAYALI İLETİŞİM VE EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA ANLAYIŞIDIR.

 UNSMAN