0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Danışmanlık

Hedefinize birlikte ulaşalım

DANIŞMANLIK

UNSMAN'ın çözüm ortaklığına dayalı danışmanlık hizmetleri bireyler ve kurumlar açısından belirli alanlara yönelik proje, süreç ve faaliyet bazlı çalışmaları kapsar:

 • İnsan Kaynakları alanının tüm konularında
 • Organizsayonel tasarım sahasında
 • Pazarlama-satış alanının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hususlarında
 • Satış gücü takımlarının oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda
 • Satın alma, lojistik ve tedarik zincirlerinin yapılanma ve buna uygun etkinliklerin geliştirilmesi hususlarında
 • Yeni bir alan olan Yönetişim ve Mükemmellik alanlarında şirketlerin yönetim felsefelerinin dönüşümünün sağlanmasında
 • Kurumların çalışanlarına ve departmanlarına yönelik olarak yeni fikirler ve inovatif aksiyonlar almaları konularında
 • Süreç yönetimlerinin kurumsal özgün kalite anlayışı çerçevesinde dönüşümü konularında
 • Stratejik İletişim ve buna bağlı olarak kurumsal koordinasyon kapsamında şirket itibarının korunması ve artırılması hususunda
 • Bireylere ve kurumlara yönelik olarak nasıl farklılık yaratılacağı konusunda
 • Stratejik yönetim ve finansman konularında geliştirici çalışmalar yapılmasında
 • H2H (İnsandan İnsana) metodunun kurumsal bazda tüm bölümlere ve çalışanlara yaygınlaştırılmasında
 • Şirketlerin vazgeçilemez unsurları haline gelen İmaj ve Marka yönetiminin sağlanmasında ve sürdürülebilir kılınması hususunda
 • Genel Proje Yönetimi ve Proje Döngüsü Yönetimi çerçevesinde uygulamalı çalışmalar konusunda

her türlü danşmanlık hizmetlerini çözüm ortaklığı ilkeleri çerçevesinde sunar.

 UNSMAN