0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Resmi Yazışma Teknikleri

Etiket Sayfası

Resmi Yazışma Teknikleri Etiketli SayfalarEtkili Yazışma Teknikleri Eğitimi

Yazılı İletişim; öncelikle kişinin, sonrasında ise temsil ettiği kurumun imaj ve itibarı ile direkt bağlantılıdır.

Bu hususta katılımcılara; farkındalık kazandırmak, kendi istedikleri doğrultuda da örnek çalışmalar yaptırmak ve bazı yazışmalara dair standartlaştırmanın nasıl yapılacağını belletmek; özellikle resmi ve özel yazışmalar arasındaki farklılıkların kavratılması, eğitimin öncel amaçları arasındadır.

Diğer yandan, yazının gönderildiği muhatap ile yazılı iletişim üzerinden ne şekilde duygudaşlık kurulabileceği konusunda pratik bilgiler ve beceriler kazandırılarak pekiştirme sağlanması hedeflenmektedir.

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi yazışma kuralları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki KHK’lar temel alınarak hazırlanmıştır. Resmi yazışma kuralları yönetmeliği, hem el yazısı ile imzalanan fiziksel metin yazışmalarını hem de internet ortamında yapılan yazışmaları kapsamaktadır.

Resmi yazışma kurallarının belirlenmesin amacı, düzenli ve hızlı bilgi alışverişinin yapılabilmesi, resmi yazışmalarda kuralların netleştirilmesi, imza sahiplerinin, imza türlerinin, dağıtım planlarının belirlenmesi içindir.

 UNSMAN