0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi

Etiket Sayfası

Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi Etiketli Sayfalar

Mülakat ve Seçme Teknikleri Eğitimi

Şirketler için ihtiyaç duydukları ve ileride gerekli olarak gördükleri doğru ve işe uygun personeli seçip işe almak hem çok önemli hem de hedeflere ulaşmak ve başarılı bir kurum olmak açısından başat bir kriterdir.

Eğitim, bu süreçte görev alan kişilerin hangi yöntemleri nasıl kullanması gerektiği ve bu hususta beceriler elde etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Mülakat ve seçme teknikleri eğitimi sayesinde, mülakat yaparken yapılan hataları ortadan kaldırır, etkili seçme teknikleri uygulayarak kurumunuz için en isabetli kararları verirsiniz.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci ve Mülakat Teknikleri Eğitiminde sıfırdan iş analizi süreçleri ve iş tanımları oluşturularak etkili bir mülakat tekniği ile doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesini sağlayacak yöntemlerin paylaşılması, yetkinlikler ve yetkinlik bazlı mülakat tekniğinin detaylı bir biçimde aktarılması, mülakat ve aday seçim sürecinin profesyonel bir şekilde yürütmenin yollarının uygulamalarla anlatılması hedeflenmektedir.

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi sayesinde, mülakat yaparken yapılan hataları ortadan kaldırır, etkili seçme teknikleri uygulayarak kurumunuz için en isabetli kararları verirsiniz.

 UNSMAN