0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yaratıcı Drama Nedir

Etiket Sayfası

Yaratıcı Drama Nedir Etiketli Sayfalar

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı dramanın yaşamdaki güncel rolü, insanların karşılıklı iletişim ve ilişki kurmada başarılı olmalarına yaptığı katkıdır. Diğer yandan yaratıcı drama bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren yani onu motive eden güç demektir.

Yaratıcı dramanın başlıca yararlarından biri, amaçlı işlerde bilinçli davranışlarda bulunmaya bireyi yöneltmesi ve ona rahat ilişkiler kurma olanağı tanıyan bileşkesel bir araç olmasıdır.

Yaratıcı drama eğitimii, bireyin örgüt içerisindeki davranış şeklini, gayret düzeyini ve zorluklar karşısındaki direnç seviyesini belirleyen içsel psikolojik güçlerin nasıl harekete geçirileceğini ve motivasyonun başlıca etkileyicisi olan moral faktörünü ön plana alarak belirli drama senaryoları uygulamalarıyla katılımcılara hareketlerini veya davranışlarını olumlu yöne yöneltici bilgi ve teknik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN