0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Temel Yöneticilik Eğitimi

Etiket Sayfası

Temel Yöneticilik Eğitimi Etiketli Sayfalar

Üst Düzey Yönetici Eğitimi

Katılımcılara Genel Yönetim ve yönetime ilişkin bazı gerekli özellikleri kazandırmak, yönetim becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini ve alan hakkında bilinçlenme düzeyini yükseltmeyi sağlamaktır.

Üst düzey yönetici eğitiminin amacı, sizlere takım oluşturma ve geliştirme tekniklerini aktararak etkili ve üretken bir ekip oluşturmanızı ve bu ekibe profesyonel bir şekilde liderlik etmenizi sağlamaktır.

Üst düzey yönetici eğitimi sonunda takım liderliği, takım oluşturma ve yönetme, iletişim, bireylerin aktif olarak takımda yer alması, problem çözme teknik ve metotları hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Yöneticilik Eğitimi

Yöneticilik Eğitimi: İnsanları etkili bir şekilde yönetmeniz, anlaşmazlık durumlarında hızlı çözümler üretmenize, daha başarılı olmaları için teşvik etmenize ve enerjilerini işleri için sarf etmelerini sağlamanıza yardımcı olmaktadır.

Yönetcilik eğitimi amacı, yöneticilik kavramının çağın gerekleri doğrultusunda, bilhassa stratejik planlamaya dayalı olarak kurumsal liderlik anlayışı çerçevesinde, yeni yetkinlik becerilerinin nasıl oluşturulabileceği ve geliştirileceği, bireyin özellikle seçkin uygulamalarla bu türden yetkinlikler kazanmasını sağlamaktır.

 UNSMAN