0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Takım Yönetimi Eğitimi

Etiket Sayfası

Takım Yönetimi Eğitimi Etiketli Sayfalar

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı Kriz, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur.

Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Kurum İçi İletişim Yönetimi Eğitimi

Kurum içi iletişim, bir şirketin ortak olarak oluşturduğu iletişim politikasının çekirdek unsurudur. Çalışanlar ile olan yönetim kademelerinin iletişiminde empatiye dayalı diyalog süreçleri büyük önem arz eder. Bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi interaktif ilişki yönetimine bağlıdır.

Bu eğitim; kurum içi iletişimin nasıl yapılandırılması gerektiği ve belirli vizyonlara bağlı kalınarak kurum içi iletişimde katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

Takım İçi İletişimi Eğitimi

Takım içindeki iletişim, iletişimin diyaloğa dayandığı basit bir temel etrafında kurulan etkili iş iletişiminin alt kümesidir.

Bir takımda iletişim ne kadar güçlü ise; ilişkiler ve üretilecek iş de o kadar verimli olur. Bu tür iletişimde; uyumluluk, güvenilirlik ve etik içerisinde yaygınlaşma çerçevesinde tüm paydaşların yaklaşık aynı mesajı vermeleri önemlidir.

Eğitim, takım iletişiminin yapısının stratejik olarak en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayan tüm yolların vizyonu anlamına geldiğini ortaya koymayı ve katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN