0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

TAKIM ÇALIŞMASI

“Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı ve zeki değildir.”

Takım çalışması nedir?

Ortak hedeflere sahip, farklı özelliklerde ve farklı yeteneklerdeki bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek için ortak ve senkronize çalışmasına ,takım  çalışması ya da ekip çalışması adı verilir.  Takım  üyeleri bir dişlinin parçaları gibidir. Hepsinin görev yetkileri sınırlıdır ancak hep birlikte çalıştıklarında büyük çarkları döndürebilecek güce ulaşırlar.  Bir ekibin oluşabilmesi için belli kriterler gerekir.  Takım en az iki kişiden oluşmalıdır. Takım üyeleri birbirlerine bağlı hareket etmeli, belli bir plan dahilinde beraber çalışmalıdır.  Takım üyelerinin ortak bir amacı olmalıdır. Bu üç özellik olmazsa orada takım değil sadece bir grup vardır. Bir grubu takım haline getiren özellkler şunlardır.

Takım  olmanın özellikleri

 • Takımın hedefleri
 • Liderin ve takım üyelerinin organizasyondaki rolleri
 • Takım üyeleri arasındaki bağ
 • Takım kültürü
 • Takımın sosyal havası

Bunlar bir grubu takım haline getiren faktörlerdir. Takım çalışmasının hem kişilere hem de şirket ve organizasyonlara çok büyük katkıları vardır.

Takım çalışmasının Faydaları

Takım Çalışmasının Firmaya/Kuruma Faydaları

 

 • İş bölümünün düzenli olması ve operasyonların hızının artırılması
 • Bölümler arası işbirliğinin üst düzeyde gerçekleşmesi
 • Çözümü zor sorunları işbriliği ile kolayca çözülmesi
 • Uzmanlaşmanın sağlanması
 • Kurum kültürününü zenginleşmesi
 • Sosyal bir ortamın ortaya çıkması ve yeni personelin sosyalleşmesi
 • Takım gücü ile karlılık oranının artması, büyümenin gerçekleşmesi
 • Olumlu bir marka algısı oluşturulması
 • Firmayı sahiplenen bir çalışan grubu oluşturulması
<
Takım Çalışması

Takım Çalışmasının Bireylere Faydaları

 • Personele yeteneklerini sergileme fırsatı sunması
 • Personelin uyum içinde çalışmasını sağlaması
 • Bilgi ve tecrübelerin diğer çalışanlarla kıyaslanması olanağı
 • Faydalı bilgileri kısa sürede ve kolay bir şekilde öğrenilmesi
 • Kaygının azalması sosyal ortamların bireyleri mutlu etmesi
 • Bireyin kendini kuruma ait hissetmesi
 • Takımın başarısını, kendi başarısı olarak görmesi ve biz duygusunun gelişmesi
 • Analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi

 

Takım Çalışmasının Önemi

 • Bir kişinin yapamayacağı ancak birçok kişinin birarada çalışması yapabileceği işler için takım çalışması şarttır.
 • Takımlar firmaların başarılarını artırır daha iyi ve verimli çalışmalarını sağlar.
 • Takım içinde ve takımlar arasında bilgi alışverişi yüksek olduğundan firma kendini çabuk geliştirir. Piyasa koşullarını iyi takip eder. Gerekli tedbirleri sorunlarla karşılaşmadan önce alır.
 • Takımlar, demokrasi kültürünün yerleşmesini sağlar. Bireyler arasında dayanışmayı artırır. Örgütlü olmanın faydaları firma başarısına yansır.
 • Takım çalışması yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırır.
 • Takım çalışması yapmayan firma ve kurumlar hantal bir yapıya dönüşür.
 • Takım çalışması kurumsallaşmanın en önemli adımıdır. Büyük şirketlerde bir kişi hem patron hem insan kaynakları uzmanı hem de satın alma uzmanı olamaz. Şayet bu mantıkla yönetilen bir firmaysa rekabetgücünü kısa bir süre sonra kaybedecektir.
 • Karar alma mekanizmaları daha sağlıklı çalışır
 • Kendini adama duygusunu geliştirir. Bu da şirket karlılığını artırır.
 • Etkili takım çalışması sadece iş dünyasında değil hayatın her alanında siz ibaşarıya ulaştırır
Takım Çalışması

Takım iletişimi nasıl olmalıdır?

Takım olmanın altın kuralı, takım üyeleri arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasıdır. Bu da etkili bir iletişimden geçer. Ekip üyeleri arasında etkili iletişim için dikkat edilmesi gereken hususları aşağıda sıraladık bu başlıklar aynı zamanda başarılı takım çalışması için olması gerekenler oalrak da isimlendirilebilir.

Netlik ve sadelik: gerek yüzyüze gerek mail vb iletişim araçlarıyla iletişim kurarken tarafların net olması gereksiz bilgi vermekten kaçınması gerekir. Sadece anlatılmak istenenler kısa cümlelerle anlatılmalıdır.

Dürüstlük: taraflar birbirine karşı şeffaf ve dürüst olmalıdır: Bu takım içindeki güveni artırır. Güven duygusu insanların çalışma azmini ve verimini artırır.

Doğruluk: Kişiler sundukları bilgilerin doğru olduğundan emin olmalıdır. Bu şekilde olası hataların önüne geçilir. Çıkması muhtemel sorunların önceden önüne geçilir ve hiç kimse eksik ya da yanlış bilgi için birbirini suçlamaz.

Mantıklı ve objektif olmak: beklentileri gerçekleşebilir düzeyde tutmak. İş yükünü adaletli dağıtmak.  Ekip üyelerine tarafsız davranmak.

İlgili olmak: ne iş yapıyorsanız o işle ilgili olmak. O konuda kendini eliştirmek, alanına hakim olmak.

Paylaşmak: mutluluğu, bilgiyi, yeni öğrenilenleri paylaşmak.

Motive etmek: Hem kendini hem de ekip arkadaşlarını motive etmek

İyi bir dinleyici olmak: ekip üyelerini dikkatle dinlemek dinlerken onları onaylamak.

Alçakgönüllülük ve işbirliğine açık olmak:  Ego iş dünyasında sık rastlanan bir sorundur. Başarılı bir takım çalışması için ego bir kenara bırakılmalı alçakgönüllü bir şekilde bildiklerini paylaşmak için istekli olmalıdır.

Takım Çalışması Örneği

Çiftçi karıncalar, orman diplerinde biriken ölü yaprakları parçalar ve yuvaya taşırlar. Başka bir grup karınca, antibiyotik özelliği taşıyan bir sıvı üreterek yuva içinde  yıl boyunca yiyecekleri mantarları yetiştirmek için tarlayı dezenfekte ederler.  Karıncalar tek sıra halinde yaprakları yuvaya taşıyıp tekrar dışarı çalışmaya giderler. Yuva içindeki başka bir grup karınca ise gelen yaprakları daha küçük parçalara ayırır.  Karıncalar bu yaprakları yemezler çünkü yaprağı sindiremezler ama bu yapraklardan oluşacak mantar ile beslenirler. Bu karıncaların dışında bir başka bir grup karınca da bu ufaltılmış yaprakları çiğneyerek lapa haline getirirler ve mantar tarlasına ekecek hale getirirler.  Son olarak bir başka grup ise bu lapaları alıp mantar tarlasına götürür ve tarlayı adeta ekerler.  Burada bahsettiğimiz 5 ayrı karınca grubu ciddi bir takım çalışması yaparak bir sinerji oluşturmayı başarmışlardır. Herkes işini tam ve eksiksiz yaptığı için işlerde hiçbir aksama olmamaktadır. 

 
Takım çalışması eğitimi

Artık sınırların kalktığı dünyada şirketler için para kazanmak hatta ayakta kalmak her geçen gün zorlaşıyor. Teknoloji baş döndürücü şekilde gelişiyor. Her gün yeni ürünler, yeni firmalar ortaya çıkıyor.  Bu karmaşanın ve mücadelenin içinde, kişilerin  işbirliği yapmadan güçlü kalmaları çok zordur. Onun için şirketlerde hatta tüm organizasyonlarda, takım çalışması yapmak zorunlu hale geliyor.  Ekip yönetimi eğitimi ve takım liderliği eğitimi  ile takım çalışması konusundaki eksiklerinizi giderebilirsiniz. Grup  çalışması  eğitimleri ile firmanızın kurum kültürünü ve karlılığını artırabilirsiniz.  Bu eğitimlerle aşağıdaki kazanımları elde edebilirsiniz.

 • Ortak karar alma ve beraber hareket etme algılarının güçlenmesi
 • Analitik düşünme çözüm üretme konusunda gelişme
 • Eksik olunan noktaların belirlenmesi
 • Ekip içindeki hiyerarşi ve roller hakkında bilgi sahibi olunması
 • İşbirliği kültürünün artması, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir çalışan olma
 • Farklılıkların verimliliğe dönüşmesinin sağlanması
 • Motivasyonun artması
 • Takım liderliği nasıl yapılır sorusuna yanıtlar bulunması
 • Sinerji kavramının tam olarak anlaşılması
 • Ekip çalışması ve liderlik kavramlarının anlaşılması
 • Takım içi iletişim ve kurum içi iletişim konularında uygulamalı analizler
 • Empati yeteneğini geliştirilmesi

 

Yukarıda sayılanlar dışında takım çalışması liderlik ve kurum içi iletişim konusunda tatmin edici bilgilere takım çalışması eğitimi ile ulaşabilirsiniz. Sitemizde bulunan takım çalışması ve etkili iletişim konularınan faydalanabilir, ekip çalışması sunum çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Takım çalışması eğitimi  hakkında daha detaylı bilgi almak için ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN