0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Süreç Yönetimi Eğitimi

Etiket Sayfası

Süreç Yönetimi Eğitimi Etiketli Sayfalar

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Şirket içi çatışmalar, şirket yönetimi ile çalışanlar arasında olduğu kadar çalışanların kendi arasındaki ilişkilerden de kaynaklanır. Burada ortak yön belirli düzeyin üzerine çıkan baskı faktörüdür.

Uyumsuzluklar ve zor durumların oluşumu, stresi ve buna bağlı olarak çatışmaları etkiler, uygun zemini hazırlar. Önemli olan; öncelikle bu ortam oluşumlarını önceden fark ederek gerekli önlemleri almaktır.

Eğitimin başlıca amacı; önleme faaliyetleri ve çatışmanın meydana gelmesi halinde devreye sokularak uygulanması gereken sistemli çalışmalar hususunda katılımcılara bilgi sağlamaktır.

Değişim Yönetimi Eğitimi

Eğitim, katılımcıların değişim ve dönüşüm arasındaki farkları kavramasını sağlayarak kendi şirket kültürlerine uygun seçim yapmalarını, yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini ve tüm çalışanların bu sürece nasıl hazırlanmaları gerektiğini sağlamak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek beceri ve donanıma sahip olmalarını mümkün kılacak bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Değişim yönetimi eğitiminin amacı, olay incelemeleri, güncel çalışmalar ve interaktif öğrenme programları aracılığıyla şirketiniz için en ideal değişim planını yönetmenizi sağlamaktır.

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı Kriz, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur.

Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Eğitimin amacı, şirketlerde periyodik ve/veya rutin dışı toplantıların organizasyonu, katılımcıların seçimi, toplantı tarzı, içerik ve süresinin planlanması, iletişim ve koordinasyon, karar alma ve zamanı doğru ve en uygun kullanma yönleriyle şirket kararları ve yönetimi açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için nasıl program, yürütme ve yönetim yapılması gerektiğine dair gerekli bilgi donanımının ve uygulamalı analizlerle profesyonel becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır.

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi:Stresi oluşturan ana nedenlerin ortaya konarak önleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı, stres süreçlerinin yönetimi ve stres nedenlerinin hangi yöntem ve tekniklerle bertaraf edilebileceği hususunda interaktif katılımla etkinliğin sağlanması, stres ile baş etmede çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Stres yönetimi eğitimi ile, fiziksel, davranışsal ve psikolojik yapıların kontrol altına alınması sağlanır.

Stres yönetimi eğitimi sonunda; bedende ve zihinde başlayan strese tepki önlemler alınarak, stres geçersiz kılınır.

 UNSMAN