0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Stres Yönetimi Ppt

Etiket Sayfası

Stres Yönetimi Ppt Etiketli Sayfalar

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi:Stresi oluşturan ana nedenlerin ortaya konarak önleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı, stres süreçlerinin yönetimi ve stres nedenlerinin hangi yöntem ve tekniklerle bertaraf edilebileceği hususunda interaktif katılımla etkinliğin sağlanması, stres ile baş etmede çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Stres yönetimi eğitimi ile, fiziksel, davranışsal ve psikolojik yapıların kontrol altına alınması sağlanır.

Stres yönetimi eğitimi sonunda; bedende ve zihinde başlayan strese tepki önlemler alınarak, stres geçersiz kılınır.

 UNSMAN