0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Satış Ve Pazarlama Eğitimi

Etiket Sayfası

Satış Ve Pazarlama Eğitimi Etiketli Sayfalar

Mağazada (Perakende) Satış Eğitimi

Günümüzde; perakende satış, pazarlama ve satış yönetiminin özel bir disiplini haline gelmiştir. Bu gerçeklikten kopuk bir şekilde perakende satışı genel yaklaşımlar ile değerlendirerek yapmaya çalışmak bir dizi hataları daha baştan beraberinde getirecektir.

Eğitim, perakende satış yönetimindeki vazgeçilemez ilke ve yöntemler konusunda, katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirmeyi ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Mağazada perakende satış eğitimi ile mağaza atmosferini, müşteri tipleri ve önceliklerini ve davranışlarını tanırsınız.

NLP ile Satış Eğitimi

Eğitim, NLP'nin ne olduğunu; NLP programı aracılığı ile satış pazarlama sahasında bilhassa müşteri tatmininde süreklilik sağlayarak, pazarlama-satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların nlp satış tekniklerini kullanarak daha etkili bir düzeyde müşteri çekimi ve satış becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların mevcut satış yeteneklerinin üst seviyelere çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.

Yurtdışına Pazarlama ve Satış Eğitimi

Yurt dışına pazarlama eğitimi, katılımcılara uluslararası pazarlama ile ilgili küresel konu ve kavramları öğretmeyi ve buna bağlı olarak uluslararası ticari ilişkilerdeki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yurt dışına pazarlama eğitimi sayesinde, uluslararası ticarette fırsatları daha iyi tanırsınız. Firmanızın yurt dışına başarılı ve profesyonel bir şekilde ticaret yapabilmesi yönünde, teknik beceri ve kapasiteye sahip olursunuz.

Sayısal ve sözel verilerin bilgiye dönüştürülerek uluslararası pazarlama yönetiminde kullanılmasına, pazarlama stratejilerinin kilit müşteriler için gelişmesine ve çok yönlü iletişime dair bilgilerin aktarılması, aktarımların yaşanmış profesyonel deneyimler ile zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 UNSMAN