0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Satış Eğitimi Sunumu

Etiket Sayfası

Satış Eğitimi Sunumu Etiketli SayfalarBaşarılı Satış Görüşmesi Eğitimi

Başarılı satış görüşmesi eğitimi; karşılıklı tartışmalı sohbet tekniğine dayalı olup, doğaçlama şeklinde yaşanmış ve potansiyel oluşturulabilecek satış-vaka yorumlamaları üzerinden, piyasa gerçeklerine uygun; özgün satış yöntem uygulamalı modelleme tasarımlarına yöneliktir.

Amaç, katılımcıların bilinç düzeylerini, becerilerini yükseltmek ve öğrenen organizasyon pratiğinin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca; belirli ve önemli satış pazarlama öğreti teorileri tartışmaya açılacak ve bu yönde bir öğrenme süreci oluşturulmasıdır.

NLP ile Satış Eğitimi

Eğitim, NLP'nin ne olduğunu; NLP programı aracılığı ile satış pazarlama sahasında bilhassa müşteri tatmininde süreklilik sağlayarak, pazarlama-satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların nlp satış tekniklerini kullanarak daha etkili bir düzeyde müşteri çekimi ve satış becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların mevcut satış yeteneklerinin üst seviyelere çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.İkna ve Psikoloji Eğitimi

Doğal olarak her insan sabah kalkışından itibaren geçe yatışına değin bir çok eylem içerisinde beraber yaşadığı insanlarla bir ikna etme ve ikna olma süreci içindedir.

İkna ve psikoloji eğitimi ile, iddianızı ikna edici bir şekilde nasıl sunacağınızın yanı sıra, insanların bunu kendi işlerinde nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğini öğrenirsiniz.

Yönetim, danışmanlık, yazma, konuşma ve sunum gibi çalışmalarda görev alan birçok insanın bilmediği, başarılı bir şekilde ikna psikolojisi inşa etmenin tekniklerini öğrenirsiniz.Empati ile İletişim Eğitimi

Empati iletişimi eğitimi, empatiyi iş hayatının bir parçası haline getirir. Empati iletişimi eğitimi, bu sayede karşıdaki kişinin veya müşterinin hislerini ve düşüncelerini anlayarak daha hızlı ve etkili çözümlerin geliştirilmesi amaçlar.

Bireyler arası iletişimde ve etkileşim kurmada; empatinin rolü yadsınamaz. Ancak, empati sıklıkla farklı algılarımız nedeniyle tam anlamıyla kavrayamadığımız bir iletişim biçimidir.

Literatürde, kişinin kendisini başkasının yerine koyabilme özelliği olarak tanımlanan empati iletişiminde ön koşul kendi algılarımız doğrultusunda davranış göstermememizdir.

 UNSMAN