0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Satış Eğitimi Ppt

Etiket Sayfası

Satış Eğitimi Ppt Etiketli SayfalarBaşarılı Satış Görüşmesi Eğitimi

Başarılı satış görüşmesi eğitimi; karşılıklı tartışmalı sohbet tekniğine dayalı olup, doğaçlama şeklinde yaşanmış ve potansiyel oluşturulabilecek satış-vaka yorumlamaları üzerinden, piyasa gerçeklerine uygun; özgün satış yöntem uygulamalı modelleme tasarımlarına yöneliktir.

Amaç, katılımcıların bilinç düzeylerini, becerilerini yükseltmek ve öğrenen organizasyon pratiğinin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca; belirli ve önemli satış pazarlama öğreti teorileri tartışmaya açılacak ve bu yönde bir öğrenme süreci oluşturulmasıdır.

Mağazada (Perakende) Satış Eğitimi

Günümüzde; perakende satış, pazarlama ve satış yönetiminin özel bir disiplini haline gelmiştir. Bu gerçeklikten kopuk bir şekilde perakende satışı genel yaklaşımlar ile değerlendirerek yapmaya çalışmak bir dizi hataları daha baştan beraberinde getirecektir.

Eğitim, perakende satış yönetimindeki vazgeçilemez ilke ve yöntemler konusunda, katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirmeyi ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Mağazada perakende satış eğitimi ile mağaza atmosferini, müşteri tipleri ve önceliklerini ve davranışlarını tanırsınız.

NLP ile Satış Eğitimi

Eğitim, NLP'nin ne olduğunu; NLP programı aracılığı ile satış pazarlama sahasında bilhassa müşteri tatmininde süreklilik sağlayarak, pazarlama-satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların nlp satış tekniklerini kullanarak daha etkili bir düzeyde müşteri çekimi ve satış becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların mevcut satış yeteneklerinin üst seviyelere çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.İkna ve Psikoloji Eğitimi

Doğal olarak her insan sabah kalkışından itibaren geçe yatışına değin bir çok eylem içerisinde beraber yaşadığı insanlarla bir ikna etme ve ikna olma süreci içindedir.

İkna ve psikoloji eğitimi ile, iddianızı ikna edici bir şekilde nasıl sunacağınızın yanı sıra, insanların bunu kendi işlerinde nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğini öğrenirsiniz.

Yönetim, danışmanlık, yazma, konuşma ve sunum gibi çalışmalarda görev alan birçok insanın bilmediği, başarılı bir şekilde ikna psikolojisi inşa etmenin tekniklerini öğrenirsiniz.

 UNSMAN