0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Satınalma Süreç Yönetimi

Etiket Sayfası

Satınalma Süreç Yönetimi Etiketli Sayfalar

Satınalma Yönetimi Eğitimi

Satınalma Yönetimi Eğitimi: Günümüzün hızla değişen, rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, satınalma faaliyetleri firmalar için büyük öneme sahiptir.

Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerinin bulunmasından pazarlığa kadar, satınalma sürecinin etkili şekilde yönetilmesi gerekir.

Ürünlerde kalite ve fiyatlar, birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha **çağdaş ve ileri satınalma ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir.

İş Süreçleri Yönetimi

süreç “Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi.” İş süreçleri İş süreci yönetiminde İş süreçlerinde İş süreçleri “Order To Cash” denilen iş süreci modeline iş süreçleri farklı olur. Altın madeni işleten bir firmanın iş süreçleri daha farklıdır. Perakendecilik yapan bir firmanın iş süreçleri
İş Süreçleri Yönetimi

 UNSMAN