0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Proje Döngü Eğitimi

Etiket Sayfası

Proje Döngü Eğitimi Etiketli Sayfalar

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Proje döngüsü yönetimi, herhangi bir fikrin, nasıl bir proje fikrine dönüştürülebileceği, amaç ve alt uzantıları hedef, risk faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen "Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı" temeline dayanan, metodoloji ve sistematik bütünüdür. Eğitim, analitik yaklaşımlarla oluşturulan planlama ve eşgüdüm vasıtasıyla düzenlenen proje aşamalarını katılımcılara sunmayı ve hangi alanda olursa olsun bir projeyi başından sonuna değin yönetme bilgi ve becerilerine kazanmalarını amaçlamaktadır.

 UNSMAN