0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Personel Yönetimi

Etiket Sayfası

Personel Yönetimi Etiketli Sayfalar

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı Kriz, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur.

Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Personel Yönetimi Eğitimi

Halihazırda bazı işletmelerde önümüzdeki İnsan Kaynakları yönetimi, personel yönetimi adı altında devam ettirilmektedir.

Personel yönetiminde genel anlamda personelin işe alım daha önce belirlenmiş kadroya yerleştirme, ücret tahakkuk işlemleri ile risklere iş güvenliğine belirli stratejilere ve klasik liderlik anlayışı çerçevesinde sorunlarına pratik çözümler aranmaktadır.

Eğitim; yukarıda belirtilen kapsam ve çerçevede, personel yönetiminin uygulama ağırlıklı alanlarında dair pratik bilgiler ve yöntemler sunmayı amaçlamaktadır.

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi:Stresi oluşturan ana nedenlerin ortaya konarak önleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı, stres süreçlerinin yönetimi ve stres nedenlerinin hangi yöntem ve tekniklerle bertaraf edilebileceği hususunda interaktif katılımla etkinliğin sağlanması, stres ile baş etmede çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Stres yönetimi eğitimi ile, fiziksel, davranışsal ve psikolojik yapıların kontrol altına alınması sağlanır.

Stres yönetimi eğitimi sonunda; bedende ve zihinde başlayan strese tepki önlemler alınarak, stres geçersiz kılınır.

 UNSMAN