0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Pazarlama Ve Satış Eğitimi

Etiket Sayfası

Pazarlama Ve Satış Eğitimi Etiketli SayfalarBaşarılı Satış Görüşmesi Eğitimi

Başarılı satış görüşmesi eğitimi; karşılıklı tartışmalı sohbet tekniğine dayalı olup, doğaçlama şeklinde yaşanmış ve potansiyel oluşturulabilecek satış-vaka yorumlamaları üzerinden, piyasa gerçeklerine uygun; özgün satış yöntem uygulamalı modelleme tasarımlarına yöneliktir.

Amaç, katılımcıların bilinç düzeylerini, becerilerini yükseltmek ve öğrenen organizasyon pratiğinin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca; belirli ve önemli satış pazarlama öğreti teorileri tartışmaya açılacak ve bu yönde bir öğrenme süreci oluşturulmasıdır.

Mağazada (Perakende) Satış Eğitimi

Günümüzde; perakende satış, pazarlama ve satış yönetiminin özel bir disiplini haline gelmiştir. Bu gerçeklikten kopuk bir şekilde perakende satışı genel yaklaşımlar ile değerlendirerek yapmaya çalışmak bir dizi hataları daha baştan beraberinde getirecektir.

Eğitim, perakende satış yönetimindeki vazgeçilemez ilke ve yöntemler konusunda, katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirmeyi ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Mağazada perakende satış eğitimi ile mağaza atmosferini, müşteri tipleri ve önceliklerini ve davranışlarını tanırsınız.

NLP ile Satış Eğitimi

Eğitim, NLP'nin ne olduğunu; NLP programı aracılığı ile satış pazarlama sahasında bilhassa müşteri tatmininde süreklilik sağlayarak, pazarlama-satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların nlp satış tekniklerini kullanarak daha etkili bir düzeyde müşteri çekimi ve satış becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Nlp ile satış eğitimi, katılımcıların mevcut satış yeteneklerinin üst seviyelere çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.

Yurtdışına Pazarlama ve Satış Eğitimi

Yurt dışına pazarlama eğitimi, katılımcılara uluslararası pazarlama ile ilgili küresel konu ve kavramları öğretmeyi ve buna bağlı olarak uluslararası ticari ilişkilerdeki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yurt dışına pazarlama eğitimi sayesinde, uluslararası ticarette fırsatları daha iyi tanırsınız. Firmanızın yurt dışına başarılı ve profesyonel bir şekilde ticaret yapabilmesi yönünde, teknik beceri ve kapasiteye sahip olursunuz.

Sayısal ve sözel verilerin bilgiye dönüştürülerek uluslararası pazarlama yönetiminde kullanılmasına, pazarlama stratejilerinin kilit müşteriler için gelişmesine ve çok yönlü iletişime dair bilgilerin aktarılması, aktarımların yaşanmış profesyonel deneyimler ile zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.İkna ve Psikoloji Eğitimi

Doğal olarak her insan sabah kalkışından itibaren geçe yatışına değin bir çok eylem içerisinde beraber yaşadığı insanlarla bir ikna etme ve ikna olma süreci içindedir.

İkna ve psikoloji eğitimi ile, iddianızı ikna edici bir şekilde nasıl sunacağınızın yanı sıra, insanların bunu kendi işlerinde nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğini öğrenirsiniz.

Yönetim, danışmanlık, yazma, konuşma ve sunum gibi çalışmalarda görev alan birçok insanın bilmediği, başarılı bir şekilde ikna psikolojisi inşa etmenin tekniklerini öğrenirsiniz.

 UNSMAN