0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Pazarlama Stratejileri Nelerdir

Etiket Sayfası

Pazarlama Stratejileri Nelerdir Etiketli Sayfalar

Rekabetçi Pazarlama Eğitimi

Rekabet olgusu çerçevesinde imaj yönetimi daha önce fark edilmiş olup geçerliliğini halen sürdürmektedir. Fakat rekabet hususuna son yıllarda eklenen yeni önemli bir unsur da şirketlerin itibarıdır.

Pazarlama ve satışın hangi sahasında olursa olsun itibar yönetimi en az pazarlama ve satış teknikleri kadar önemlidir. Ancak bu husustaki çalışmalar genel olarak reklam ve lobicilik ile yürütülmektedir. Aslında konu daha derinlikli ve yaygın bir stratejik planlama içerisinde tüm çalışanları kapsar.

Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi

Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi: Marka, bir ürünün veya hizmetin satılmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir.

Etkili bir marka ile satılacak ürünün kârlılık oranı yüksek olacağından, marka değeri yükseldikçe şirketin değeri de yükselir.

Bunların sağlanması için etkili marka yönetimine ihtiyaç duyulur.

Marka yaratmak veya marka değerini artırmada sıradan reklamların oynayacağı rolün çok da etkin olmadığı son yıllarda ortaya çıkmış olup yeni stratejik yöntemlerin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

 UNSMAN