0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Pazarlama Stratejileri

Etiket Sayfası

Pazarlama Stratejileri Etiketli Sayfalar

Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi

Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi: Marka, bir ürünün veya hizmetin satılmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir.

Etkili bir marka ile satılacak ürünün kârlılık oranı yüksek olacağından, marka değeri yükseldikçe şirketin değeri de yükselir.

Bunların sağlanması için etkili marka yönetimine ihtiyaç duyulur.

Marka yaratmak veya marka değerini artırmada sıradan reklamların oynayacağı rolün çok da etkin olmadığı son yıllarda ortaya çıkmış olup yeni stratejik yöntemlerin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

Temel Pazarlama Eğitimi

Temel pazarlama eğitimi, bu sektörde yeni ve pazarlama alanında becerilerini geliştirmek isteyen çalışanlar için tasarlanmıştır.

Temel pazarlama eğitiminin başlıca amacı; katılımcılara başlıca pazarlama terimleri, anahtar kavramları, pazarlama dili, konseptleri ve temel satış tekniklerini öğretmektir.

Bu eğitim, pazarlamanın temel prensiplerini ve pazarlama uygulamalarını göstererek şirketlerin pazarlama alanındaki yaklaşımlarını ve teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ağızdan Ağıza Viral Pazarlama Eğitimi

Son yıllarda pazarlama-satış alanında bazı yeni yöntemler denenmektedir. Bunlardan biri de viral pazarlamadır.

Bu eğitimin, viral pazarlamanın avantaj ve dezavantajları ile bu pazarlamanın sosyal medya üzerinden nasıl yapılabileceği ve burada olumsuz etki yapabilecek risk varsayımlarının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve buna göre plan ve programların geliştirilmesi başlıca amacıdır.

Ağızdan ağıza viral pazarlama eğitimi, müşterilerin ürün veya hizmeti satın aldıktan sonra hakkında olumlu şeyler söylemesiyle; ücretsiz, güvenilir ve odaklı bir pazarlama hizmeti sunar. Ağızdan ağıza viral pazarlama geleneksel pazarlamadan daha etkili bir yöntemdir.

 UNSMAN