0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama iletişimini daha iyi anlamak için iletişim kavramının tanımı yapmalıyız. İletişim iki veya daha fazla kişi arasında anlamlı sembol veya işaretlerle duygu düşünce ve fikirlerin alışverişinin yapılmasıdır. İletişimin öğeleri arasında, alıcı,  verici,  kanal, kodlama, mesaj, dönüt bulunmaktadır.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama iletişimi potansiyel müşteri kitlesinde istendik duygu ve düşüncelerin oluşmasını sağlamak amacıyla, farklı kanallarla bir bütün halinde işletmenin mesajlarını iletmektir.  Müşteriler ve olası müşterilerle iletişim sağlamak ve geri dönüşler almak, bu mesajları anlamak ve yeni stratejiler geliştirme faaliyetlerinin tamamına verilen addır. Pazarlama iletişiminde iki yönlü iletişim vardır. Birincisi mesajları insanlara iletmek, İkincisi mesajları almak ve işlemektir. Her ikisi faaliyet de uzmanlık gerektirir. Müşteri kitlesine ulaşmak çok zordur. Bu kitlenin fikir ve düşüncelerini anlayıp verdiği mesajları doğru işlemek ayrı bir zorluktur. Pazarlama iletişimi, bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilmiş bir yönetim dalıdır.  Pazarlama iletişimi, müşteri ilişkileri, müşteri yönetimi gibi tüm dallarlı çatısı altında toplayan ana pazarlama bilimlerinden biridir.

Pazarlama İletişimimin Temel Öğeleri

Pazarlama iletişimi geleneksel yöntemlerde sadece reklamla ile yapılırdır. Yani reklam, halkla ilişkiler, promosyon, kişisel satıştan oluşan dörtlüyle çalışma yapılırdı. Ancak bu yöntem modern çağın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda yetersiz kalmaya başladı bu yüzden yeni pazarlama faktörleri ortaya çıkmaya başladı. Pazarlama iletişiminin öğeleri de bunların arasına katıldı. Aşağıda pazarlama iletişiminin öğelerini göreceksiniz.

 • Reklam (TV, İnternet, Viral, Dijital, Sosyal vb)
 • Halkla İlişkiler
 • Satış geliştirme
 • Ürünler, ürün renkleri, ambalajı, ürün stili
 • Satış personeli ve personelin eğitimi
 • Marka, marka bilinirliği
 • Satış yapılan yerler, servis noktaları
 • Satış sonrası servis
 • Müşteri hizmetleri ve müşteri hizmetleri çalışanları
 • Pazarlama ile ilgili tüm araştırmalar
 • Ürün geliştirme, inovasyon
Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişiminin Özellikleri

 • Pazarlama iletişimi Standart iletişimin tanımında yer alan tüm öğeleri barındırır.
 • Pazarlama iletişiminde amaç müşterileri ve potansiyel müşterilerin zihninde olumlu marka algısı oluşturmak, müşterilerin satın alma süreçlerinde işletmeyi tercih etmelerini sağlamaktır.
 • Pazarlama iletişiminde müşteri deneyimlerine, tüketici istek ve taleplerine, potansiyel müşterilerin öneri ve isteklerini değerlendirmek son derece önemlidir.
 • Pazarlama iletişiminde potansiyel müşteriye ulaşmak çok mühimdir. Bunun için pazarlama iletişimi üzerine çalışan şirket personeli, müşteriyi, yakalayabilmek için doğru argümanlar geliştirmelidir. Çünkü çoğunlukla müşteriler iletişim kurmaya açık değillerdir. Bulacağınız fikirler ile müşteriler ile iletişim kurabilirsiniz.
 • Pazarlama iletişimi bir bütün olmalıdır. Marka renginden çeşitli simgelere kadar, müşteri yönetimi personelinin tavırlarından şirket kurallarına kadar iletişimin her safhasında işletmenin her kurumu benzer nitelikte bir iletişime girmek durumundadır. Bu nedenle Pazarlama iletişimi sadece reklamdan ibaret değildir. Sosyal sorumluluk projeleri, ürünleri satan mağazaların vitrinleri, personelin kıyafetlerine kadar birçok şey pazarlama iletişiminin önemli elemanları arasında sayılır.

Pazarlama İletişiminin Amaçları

Pazarlama iletişiminde iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi satış odaklı yaklaşımdır. İkincisi ise iletişim odaklı yaklaşımdır. Satış odaklı yaklaşımda bütün amaçlar işletmenin daha çok satış yapmasına yöneliktir. Ne kadar çok satış yapılırsa pazarlama iletişimi o kadar başarılı sayılmaktadır. İkinci yaklaşım ise iletişim odaklı olandır. Bu yaklaşımda satış bir süreç olarak kabul edilir ve tüm yönleri ile ele alınır. Sadece satış için değil diğer alanlarda da iletişim kurulur.  Çünkü süreçler bir bütündür ve hepsi birbirine bağlıdır. Yüksek müşteri sadakatinin bu şekilde sağlanacağı düşünülür. İletişim odaklı pazarlama iletişimi daha yeni bir yaklaşımdır. Modern pazarlama iletişimi, iletişim odaklı yöntemi kullanmaktadır.

Pazarlama iletişiminin amaçları şöyledir:
 • Satışları çoğaltmak ve tekrarlı satışları artırmak
 • Ürünlerin akılda kalmasını sağlamak marka bilinirliğini artırmak
 • İşletmenin ve ürünlerin potansiyel müşteriler tarafından tanınmasını sağlamak
 • İşletmenin ve ürünlerin olası müşteriler nezdinde algısını yükseltmek
 • İşletme ürünlerini alabilecek tüm kişilerin davranışlarını yapılandırmak ve müşterilerin ürünler hakkındaki algısını olumlu hale getirmek
 • İşletmeyi ve ürünleri herkese tanıtmak hakkında bilgi vermek
 • Tüketicilerin bir kerelik değil defalarca alışveriş yapacak önemli kişiler olarak görmek bu bağlamda müşteri sadakatini sağlamak
 • Belirli periyotlarda hatırlatmalar yapmak (ne müşteriyi bezdirmek ne de markayı unutturmak aradaki dengeyi yakalamak)
 • Yeni ürünler geliştirmek, inovasyona değer vermek
Pazarlama İletişimi

Entegre pazarlama iletişimi nedir?

Entegre pazarlama iletişimi, pazarlama iletişiminin nasıl yapılacağını ifade eden bir kavramdır.  Her işletmenin belli bir pazarlama felsefesi vardır.  Bu felsefe ve strateji doğru kitleyi bulmanıza yarar. Ancak doğru kitleyi bulmak için doğru kanalı, doğru mesajı, doğru sembolleri bulmanız gerekir. İşte entegre pazarlama kavramı bu noktada devreye giriyor.  Entegrasyon yani birleştirme ve bütünleştirme kavramında ifade edilen, pazarlama stratejilerinin uygulamaya başlamadan önce son şeklinin verildiği aşamadır. Kısa bir örnek verelim.  Bir işletmenin hangi müşteri profiline hitap etmek istediğini belirlemesi, verilecek reklamlar, reklamlardaki mesajlar, nerelere reklam verileceği, gençlerin mi, kadınların mı hedef alınacağı, a grubu müşteriler mi, dar gelirli müşteriler mi, ucuz mu pahalı mı, ulaşılabilir mi elit mi…  gibi birçok sorunun yanıtının verilip pazarlama iletişiminin başlaması entegrasyon olarak adlandırılabilir.

Pazarlama İletişim Stratejileri

Pazarlama iletişim Stratejisi,  Pazarlama iletişiminin temel hedeflerinin ve uzun vadeli faaliyetlerin planlanması, finansal dağılımın belirlenmesi, faaliyetlerin hangi yönde yapılacağının belirlenmesi olarak tanımlanabilir.  Buna pazarlamanın yol haritası da denebilir.  Yol haritasında bir bütünlük olmalıdır. Önemli noktalar atlanmamalıdır.

Pazarlama iletişimi Stratejisi Unsurları

 • Hedef kitleyi belirlemek
 • İletişim araçlarını seçmek
 • İletişimin nerede ne zaman nasıl gerçekleşeceğini belirlemek
 • Pazarlama iletişim Karmasını belirlemek ve bütçeyi planlamak
Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişim stratejileri basamakları

Yukarıda bahsettiğimiz unsurlar dâhilinde iletişim basamakları şöyledir: İletişim Fırsatları, iletişim kaynakları, iletişim hedefleri, pazarlama stratejileri, pazarlama iletişimi görev dağılımı

Pazarlama iletişimi stratejileri üç kısma ayrılır.

 • Ürün – fayda stratejisi
 • İmaj – kimlik stratejisi
 • Ürün – konumlandırma stratejisi

Ürün - Fayda Stratejisi:  Ürünlerin faydası müşterilere anlatılır. Ürünün fonksiyonları tüketiciler tarafından öğrenilir.  Buradaki amaç ürünün diğer ürünlerden farklı olan özelliklerinin ön plana çıkarıp ürünün satmasını sağlamaktır.

İmaj – Kimlik Stratejileri:  Bu stratejideki amaç marka algısını yüksek bir noktaya konumlandırıp, diğer markaların arasında kaybolmasını engellemektir. Ürün-fayda stratejisinde çalışma alanı ürünlerken bu stratejide markadır.

Ürün - Konumlandırma Stratejisi: Bu stratejide çalışma alanı rakipler ve rakip ürünleridir. Ürünler pazarda nasıl konumlanacak hangi rakiplerin ürünleri ile yarışacak fiyatı ne olacak gibi sorular bu stratejinin alanına girmektedir.

Pazarlama İletişimi Eğitimi

Pazarlama İletişimi üniversitelerde ve meslek liselerinde okutulan bilimsel bir dal olarak karşımıza çıkar. Pazarlama iletişimi AÖF, pazarlama iletişimi yüksek lisans eğitimleri de verilmektedir.

Bu nedenle pazarlama iletişimi iş ilanları ile karşılaşmanız mümkündür. Pazarlama iletişimi eğitimleri üniversiteler dışında eğitim şirketleri ve danışmanlık şirketlerinde de verilmektedir. Bu eğitimlerde pazarlama iletişimi ders notları paylaşılır.  Bu eğitimler için pazarlama iletişimi çıkmış sorular, pazarlama iletişimi test soruları, pazarlama iletişimi slayt ppt pdf formatında sunular faydalı olmaktadır.  Sitemizde yayınlanan pazarlama iletişimi notlarını bilgisayarınıza indirebilir ve kullanabilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN