0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Pazarlama Eğitimleri

Etiket Sayfası

Pazarlama Eğitimleri Etiketli SayfalarDistribütör Bayi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin amacı; bir nevi risk paylaşımı olan distribütör bayi yönetimi oluşturulması ile ilgili teknik ve pratik bilgiler aktarmaktır.

Ayrıca riskini paylaşan ve taşın altına elini sokan doğru kişileri bulmak için, izlenebilecek profesyonel yöntemleri de katılımcılar ile paylaşmak eğitimin diğer bir hedefidir.

Günümüzde distribütör merkezleri sürekle gelişmekte ve yerleri değişmektedir. Bu değişime ayak uydurmak, şirket içi ve şirketler arası iletişimi kuvvetlendirmek için profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.İleri Pazarlama Teknikleri Eğitimi

Günümüz piyasalarında pazarlamanın ağırlık kazanan önemine paralel olarak pazarlamanın hangi yöntemler üzerinden teknik yönetiminin yapılmasının gerekliliği oldukça önem kazanmaktadır.

Bu eğitim, pazarlama alanına ait en son geliştirilen teknik ve yöntemleri katılımcılara aktarmayı amaçlar.

Rekabetçi Pazarlama Eğitimi

Rekabet olgusu çerçevesinde imaj yönetimi daha önce fark edilmiş olup geçerliliğini halen sürdürmektedir. Fakat rekabet hususuna son yıllarda eklenen yeni önemli bir unsur da şirketlerin itibarıdır.

Pazarlama ve satışın hangi sahasında olursa olsun itibar yönetimi en az pazarlama ve satış teknikleri kadar önemlidir. Ancak bu husustaki çalışmalar genel olarak reklam ve lobicilik ile yürütülmektedir. Aslında konu daha derinlikli ve yaygın bir stratejik planlama içerisinde tüm çalışanları kapsar.Ağızdan Ağıza Viral Pazarlama Eğitimi

Son yıllarda pazarlama-satış alanında bazı yeni yöntemler denenmektedir. Bunlardan biri de viral pazarlamadır.

Bu eğitimin, viral pazarlamanın avantaj ve dezavantajları ile bu pazarlamanın sosyal medya üzerinden nasıl yapılabileceği ve burada olumsuz etki yapabilecek risk varsayımlarının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve buna göre plan ve programların geliştirilmesi başlıca amacıdır.

Ağızdan ağıza viral pazarlama eğitimi, müşterilerin ürün veya hizmeti satın aldıktan sonra hakkında olumlu şeyler söylemesiyle; ücretsiz, güvenilir ve odaklı bir pazarlama hizmeti sunar. Ağızdan ağıza viral pazarlama geleneksel pazarlamadan daha etkili bir yöntemdir.

 UNSMAN