0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Pazarlama Eğitimi

Etiket Sayfası

Pazarlama Eğitimi Etiketli Sayfalar

Rekabetçi Pazarlama Eğitimi

Rekabet olgusu çerçevesinde imaj yönetimi daha önce fark edilmiş olup geçerliliğini halen sürdürmektedir. Fakat rekabet hususuna son yıllarda eklenen yeni önemli bir unsur da şirketlerin itibarıdır.

Pazarlama ve satışın hangi sahasında olursa olsun itibar yönetimi en az pazarlama ve satış teknikleri kadar önemlidir. Ancak bu husustaki çalışmalar genel olarak reklam ve lobicilik ile yürütülmektedir. Aslında konu daha derinlikli ve yaygın bir stratejik planlama içerisinde tüm çalışanları kapsar.

Temel Pazarlama Eğitimi

Temel pazarlama eğitimi, bu sektörde yeni ve pazarlama alanında becerilerini geliştirmek isteyen çalışanlar için tasarlanmıştır.

Temel pazarlama eğitiminin başlıca amacı; katılımcılara başlıca pazarlama terimleri, anahtar kavramları, pazarlama dili, konseptleri ve temel satış tekniklerini öğretmektir.

Bu eğitim, pazarlamanın temel prensiplerini ve pazarlama uygulamalarını göstererek şirketlerin pazarlama alanındaki yaklaşımlarını ve teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.İnsan Kaynakları Eğitimi

İK bölümü çalışanlarına, İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili temel kavramları ve bilgileri aktarmak suretiyle, kuramsal çerçeve dahilinde, vaka analizi ve uygulamaları ile destek sağlanarak personelin yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları eğitiminin amacı; işveren ve çalışan arasında kapsamlı bir destek ile iletişimi geliştirmek ve kurumsal bağlantılara odaklanarak organizasyon performansını artırmaktır.

İnsan kaynakları eğitimi, bu alandaki becerileri geliştirmek, kariyerinizde yeni bir sayfa açmak ve şirket içi iletişiminizin güçlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır.Etkin Ürün Yönetimi Eğitimi

Etkin Ürün Yönetimi Eğitimi: Ürün yaşam döngüsü, bir ürün fikri doğduğu an başlar ve o ürünün sürümü piyasadan kalkıncaya kadar devam eder; yani bütün geliştirim işletim ve bakım faaliyetlerini içerir.

Bir geliştirim projesinin ürünleri zamanında teslim edilmeli ve amacına uygun omalıdır. Bunlar ile ilgili aksiyomlar sistemli bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Eğitim, ürüne ilişkin 'bir yaşam döngüsü modeli' üzerinden tüm ilgili faaliyetleri aşamalar şeklinde yapılandırarak bu safhalarda neler yapılması gerektiğini ve bunun toplam kalite yönetimi açısından getirdiği yararları uygulamalı olarak aktarmayı amaçlar.

Reklamcılık Eğitimi

Satışın yapılabilmesi için; öncelikle pazarlama bağlantılarının şirketlerce belirlenmesi, müşteri kavramını ve kimlere satış yapılabileceğinin piyasa araştırmalara yapılarak kararlaştırılması ve doğru bir pazar sunumu yapmak zorunluluktur.

Doğru bir pazar sunumu yapmanın ön koşulu; reklam ve tanıtım hususlarına önem vermekten geçer.

Eğitim, bu unsurların nasıl bir araya getirilebileceğini, reklamcılık ve tanıtım yönetiminin müşteri memnuniyeti ilkesini benimsemek ile ve bu hususta bilinçlenmek ile ne şekilde dengeleneceğini katılımcılara aktarmayı amaçlar.

 UNSMAN