0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Online İtibar Yönetimi

Etiket Sayfası

Online İtibar Yönetimi Etiketli Sayfalar

İtibar Yönetimi Eğitimi

Sadece ekonomik zenginlik toplumların gelişmişlik düzeyi ölçütü değildir. İnsani değerlerin önemi üzerine bilinçlenme ve buna göre düzenlenen yaşam tarzı gelişimin en önemli kıstaslarından biridir.

Ekonomik kalkınma ancak insani gelişmeyi de beraberinde taşıyorsa toplumları gelişmişlik düzeyine taşıyabilir. Kısaca, toplumların gündemine girmiş bulunan sürdürülebilir kalkınma, ancak insan merkezli bakış açısıyla mümkün olur.

Toplumlar için geçerli olan bu zorunluluk şirketleri de bir bütün olarak kapsar. Bunlar hareketle, bu eğitimin amacı; katılımcılara itibar, öğretileri, bilgileri bilişsel bir hissiyat olarak aktarmayı böylece, önce bireysel buna müteakip de kurumsal bazda itibar konusunda bilinçlenmeyi ve bunun sağlam bir şekilde temellenmesini sağlamaktır.

 UNSMAN