0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Müşteri İlişkileri Eğitimleri

Etiket Sayfası

Müşteri İlişkileri Eğitimleri Etiketli Sayfalar

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Eğitim, müşteri memnuniyeti sürdürülebilir ilişki yönetimini en önemli unsuru olan; müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetleri konusu ile müşterilerde olumlu izlenip bıraktıracak süreçleri başarıyla yönetmeyi ve satış sonrası hizmetler sayesinde sürekli bir iletişimin gereklerini kavramak ve en önemlisi katılımlarda davranış değişikliğini nasıl gerçekleştirdiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi eğitimi, mükemmel hizmet, iş birliği, güven, bağlılık ve bilgi paylaşımı yoluyla müşterileri çekmeyi ve onlarla birlikte çalışmayı kolaylaştırır.

Satışta Müşteri İlişkileri Eğitimi

Müşteri İlişkileri, kendine özgü ve hatta şirketler açısından bazen bağımsız bir alandır. Bu iki niteliğin farkına varan firmaların sayısı çok fazla değildir. Bunu kavrayan ve buna göre yönetim felsefesi oluşturan şirketler, her açıdan önde gidenlerden olacaktır.

Müşteri ilişkilerinin çift yönlü etkinliğini fark edilmesini ve ilişki yönetimini buna göre yapılandırmanın sistematiğini aktarmak bu eğitimin başlıca amacıdır.

Satışta müşteri ilişkileri eğitiminin amacı; etkili iletişim, satış ve pazarlama tekniklerini size profesyonel yollardan öğretmektir.

 UNSMAN