0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Motivasyon Nedir

Etiket Sayfası

Motivasyon Nedir Etiketli Sayfalar

Motivasyon, Çalışan Memnuniyeti Eğitimi

İmkânlar ve hizmetlerden memnuniyeti ile bağlantılı olsa da psiko-sosyal olumlu yaklaşımlar da o denli önemlidir.

Eğitim, çalışan memnuniyetinin sağlanmasına dair ipuçları ve teknikler sunmanın yanı sıra, şirketin yapacağı çalışmaların ne şekilde dengeli götürüleceği, şirket içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, kurumun önceliklerine ve genel performansına etkilerine göre nasıl belirleneceği ve uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir.

Motivasyon Eğitimi

Eğitim, örgütlerde motivasyonunun nasıl sağlanacağını ve korunacağını, motivasyonun kurum üzerindeki etkilerini ve motivasyonun yetersiz olduğu durumlarda çalışanlar üzerinde oluşan olumsuz etkilerin bertarafını yaşamdan örneklerle göstermekte ve bunlara karşı kullanılabilecek moral-motivasyon yöntemlerini uygulamalarla aktarmayı amaçlamaktadır.

Motivasyon eğitimi, çalışanlarınızın takım becerilerini ve üretkenliklerini artırabileceğinizi göstermektedir.

 UNSMAN