0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Mobbing Nedir

Etiket Sayfası

Mobbing Nedir Etiketli Sayfalar

Mobbing - İşyerinde Duygusal Saldırı Eğitimi

Mobbing kavramı, batıda uzun yıllardır tanınan bir kavram ve edim olmakla beraber ülkemizde son yıllarda gündeme gelmiş ve bu konuda devletin yapmış olduğu bazı girişimler sayesinde kısmen tanım ve alınacak önlemler ile Mobbing yapmada suçlu olanların ne şekilde cezalandırılacakları yeni borçlar kanunu vasıtasıyla yürürlüğe konulmuştur.

Eğitimin amacı; Mobbing kavramının olabildiğince açık ve anlaşılabilir şeklinde tanımını yapmak, Mobbing yapanların ve Mobbing'e maruz kalanların uğradıkları durumlar ile ilgili vakalardan örnekler sunarak Mobbing'in bertarafında asli faaliyetin Mobbing olayını önlemek olduğunu ortaya koymaktır.

 UNSMAN