0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

LİDER NASIL OLUNUR?

Lider nasıl olunur sorusuna aslında verilecek onlarca farklı cevap vardır. Burada ilk olarak cevaplanması gereken soru aslında sonradan lider olunup olunamayacağıdır. Bu konuda ise iki tür görüş hakimdir.

Birincisine ve uzun yıllar dünyadaki liderlik kavramının yönlenmesine neden olan akıma göre sonradan lider olunmaz; bu özellik sizinle birlikte doğuştan gelmelidir. Böyle bir durumda ise siz ne kadar çaba sarf ederseniz edin, doğuştan lider değilseniz sonradan asla olma şansınız olmayacaktır.

Liderlik öğrenilebilir

Diğer akıma göre ise liderlik öğrenilebilir bir durumdur. Bazı özelliklerinizi, tecrübelerinizi, bilgilerinizi ve davranışlarınızı geliştirerek lider olma sürecine başlamış olursunuz. Bu kavrama göre ise lider olunup orada nasıl kalınacağı öğretilmez aksine nasıl liderlik sürecine başlanıp ve hayatınızı öylece nasıl devam ettireceğiniz öğretilir.

Kısaca bu bakış açısına göre liderlik aslında tüm hayatınız boyunca devam edecek bir yolculuktur. Bu da ara vermeden devam eden sürecin parçası olmanızı gerektirir. Eğer bu davranışları severek ve içinizden gelerek sergilemiyorsanız kalıcı olması da zor olacaktır. Bu nedenle de lider nasıl olunur kavramı dahilinde her insandan lider olması beklenemez. Lider olacak insanlar bazı özelliklerini geliştirmek ve fedakarca hayatları boyu gayret etmek zorundadırlar.

Liderler Nasıl Davranmalıdır?

Lider nasıl olunur kavramına baktığımızda liderlerin davranışsal tepkilerinin çevreleri üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. İlk olarak anlamamız gereken nokta şudur ki; liderlik hiyerarşik olmayan bir durumdur.

Örneğin hiyerarşik olarak baktığımızda sizin bulunduğunuz kurum ya da şirketin en yüksek pozisyonunda yer alan yönetim kurulu başkanı ya da genel müdürünüz lider olma özelliklerini taşımayabilir. Bu örnekten de net olarak görülebileceği gibi lider olmak kesinlikle hiyerarşiye bağlı bir olgu değildir. Her seviyede liderlerin olması en doğal durumlardan bir tanesidir.

Liderler Amaçlarına İyi Motive Olurlar

Başarılı liderlerin çok iyi motive oldukları amaç duyguları mevcuttur. O amaca doğru emin adımlarla yürürler. İstikrarlarını kaybetmeden olaylar ve durumlar karşısında ilerlemeye devam ederler.

İyi lider nasıl olur diye baktığımızda görüyoruz ki liderler kendi potansiyellerinin de bilincindedirler. Yeteneklerini bilirler ve bu alanda da yeterince bilgiye sahip kişilerdir. Bu sayede olası durumlar karşısında insanları aynı amaca yönelik olarak toplayıp nasıl davranmaları konusunda öncülük edebilirler. Lider nasıl olunur sorusu insanların hep zihnini kurcaladığından dolayı sürekli olarak yeteneklerimizle paralel olan bilgi dağarcığımızı güncel tutmalı ve geliştirmeliyiz.

Bu sayede çağımızın çok hızlı ilerleyen dünyasında yeterli bilgi seviyesini ancak korumuş oluruz.


Lider Nasıl Olunur?

Liderlik Nasıl Olur?

İyi liderler ilişkilerinde de başarılı olan insanlardır . Bu insanlar çevreleri ile olan ilişkilerinde onları etkileyen kişi konumundadırlar. Eğer çevrenizde etkileyebileceğiniz ve sizi dinleyecek kimse bulunmazsa zaten lider olmanın da hiçbir anlamı kalmamış olacaktır. Bu nedenle öncelikle insanlarla olan ilişkilerinizin boyutu ve şekli de önemlidir.

İyi lider nasıl olunur diye baktığımızda görüyoruz ki iyi lider etrafında olan kimselere etki edebilen onlarla ilişkilerinde onları kendi ilişkisel gücü ile zor kullanmadan yönlendirebilen kişidir . Tabii bu da öğrenilebilen bir olgudur. İnsan davranışları ve insanlar arası iletişim konusunda alınacak eğitimler ile çevrenizi etkileyen bireyler olmanız oldukça mümkündür.

Liderin takipçileri olmalıdır?

Gerçekten iyi ve sonuca ulaştıran liderlik nasıl olur sorusuna verilecek cevaplardan biri de unutulmamalıdır ki liderlerin takipçilerinin olmasıdır. Bu durumda takipçileriniz sizi gönülden destekleyerek izlemelidir. Bu tabii zaman içinde sürekli gelişen ve değişen yapıdaki ilişki yumağı içinde devam edecektir. Günden güne onlarla olan ilişkilerinizin formu mevcut şartlara göre uyum sağlar ve değişebilir.

Gelişen bu durum kötüye yorulmamalıdır. Aksine zamana uyum sağlamış gerçek lider nasıl olmalı olgusunun en güzel teşekküllerinden biridir. Lider nasıl olunur diye baktığımızda en önemli konulardan birisini da aslında bu durum oluşturmaktadır.

Lider zaman içindeki değişimlere ayak uydurmalıdır.

Kendini zamana, çevreye ve şartlara göre güncelleyemeyen liderlerin başarıları hep sınırlı kalmış ve sonları hüsran olmuştur. Bu nedenle vizyon sahibi, mevcut durumda olan gelişmeleri doğru okuyup, kendini ve takipçilerini gelecekte olacaklara doğru hazırlayabilen kişi gerçek ve zaman üstü lider konumunda olacaktır.

Geçmişte büyük başarılar kazanmış ancak dönemi iyi okuyamayıp insanları takip etmek istemedikleri alanlara zorla yönlendiren liderler sonuç olarak başarısızlığa mahkumdurlar. Çünkü kendilerini izleyen insanları gittikleri yolun doğru olduğuna inandırarak kanalize edememiş olurlar. İnanmadıkları yolda ilerleyen insanlardan da üstlerine düşen görevleri canı gönülden yapmalarını beklemek gerçekten yanlış seçim olacaktır. Tabii bu durumda da büyük ihtimalle başarısızlık ortaya çıkacaktır.

İyi Lider Nasıl Olmalıdır?

Günlük hayatımıza, tarihe ve gelecekle ilgili saptamalara ve öngörülere bakarsak iyi lider nasıl olunur kavramına karşılık özetlenecek başlıklar aslında belirgindir. Bunları alt alta sıralayacak olursak:

 • Liderlik doğuştan gelmez, sonradan kazanılır. Liderliği geçmişten gelen kaliteli özellikler olarak görmemek gerekir. Lider sonradan öğrenebilme yeteneğine sahip kişidir.
 • Lider çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen, ego ve kibri olmayan akılcı insandır.
 • Lider nasıl hareket edeceğini iyi belirleyip, kendini iyi bir amaca motive edebilen kişidir.
 • Tutkulu ve amaçları uğruna fedakarlıklardan kaçınmayan kişidir.
 • Takipçileri ve kendisi için geleceğe doğru ilerlerken zamana doğru uyum sağlayan kişidir. Takipçileri ile arasındaki ilişkileri ortam ve zamana göre değiştirebilen insandır.
 • Vizyon sahibi olan kişidir. Geleceğe ilişkin doğru öngörüler ortaya koyma için gereken yetenek, tecrübe, bilgi birikimi ve bakış açısına sahiptir.
 • Lider nasıl olmalıdır diye baktığımızda aranacak kriterlerden bir tanesi de alçak gönüllü ve dürüst olmasıdır. Bu sayede insanlar hem onunla rahat iletişim kurarlar hem de ona güvenirler. Ayrıca kendi ile birlikte aynı yolda yürüyen insanlara güvenmeyi bilen kişidir. İnsanlar takip ettikleri kişinin de onlara verilen görevleri eksiksiz ve zamanında gerçekleştireceklerine inandığını bilirler.
 • İyi lider nasıl olunur diye yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre iyi lider her şeyi bildiğini iddia etmez. Olaylar ve durumlarla ilgili gerekli araştırmayı yapar ve doğru yerde doğru soruları sorar. Bu sayede ihtiyacı olan tüm bilgiyi sağlamaya çalışır.
 • İstikralı bir duruşu vardır. Zor ve karışık zamanlarda istikrarını kaybetmez ve duruşunu hep aynı şekilde sergiler. Her ortamda insanlara karşı net olur. Onlara güven verir.
 • Çok konuşmadan diğer insanlara konuşma fırsatları yaratır . İyi lider nasıl olunur diye baktığında kendini izleyen insanları gerçekten dinler.
 • İnsanlara fırsat eşitliği sağlar. Yetenekli olan insanların o alanlarda öne çıkması için imkan oluşturur.
 • Doğru fikirlerin ortaya çıkması amacıyla doğru insanları bir araya getirir. Tabii gerekli kaynakları da oraya toplamaya gayret eder. Burada en doğru fikirlerin onlar tarafından üretilmesi yönünde çaba sarf eder. Kendi fikirleri için insanları zorlamaya çalışmaz.
 • Alanında uzman olan kişilerden danışmanlık hizmeti alır. Bu sayede kendi ve çevresinin bakış açısı dışında profesyonel bir gözden önemli değerlendirme ve bilgiler sağlar.
 • İyi bir lider nasıl olunur dendiğinde iyi lider aynı zamanda hızlı, etkin ve verimli kararlar alan kişidir.

Lider Nasıl Olunur?

İş Hayatında Yönetici Nasıl Davranmalı?

İş hayatında liderlik ya da iyi takım lideri nasıl olunur sorusunun cevabı için yukarıda saydığımız kriterlerin neredeyse tamamı geçerlidir ancak iş dünyasında başka kriterlere de ihtiyaç duyulabilir. Yönetici nasıl davranmalı hususundaki gereklilikleri sıralayacak olursak ise:

Kendinizin yapacaklarını bilerek gerçekçi bir tutum sergileyin

Her şeyi bilen bir yönetici olmaya çalışmayın. Ekibinize gerçekten alanında uzman insanları dahil edin. Onların bilgi, fikir ve görüşlerini dikkate alarak karar alınmasına dikkat edin. Çevrenizde sizden daha akıllı insanların bulunmasını tehdit olarak değil şans olarak görüp onları doğru yönlendirmek için gayret gösterin.

Vizyon sahibi olarak olaylara yaklaşın

Gelecekte ortaya çıkacak durumlar ile ilgili olarak mevcut deneyim ve bilgilerinizi doğru bakış açısı ile yoğurarak gelecekte ortaya çıkabilecek durumlar konusunda olasılığı yüksek öngörüler oluşturun. Bu bakış açısını ekibinize de aşılamaya gayret edin. Bu sayede gelecekle ilgili olarak sadece siz değil kocaman bir ekip düşünmeye başlayacaktır.

Danışmanlık hizmeti alın

Liderlik ettiğiniz ekibe farklı fikirler de verebilecek dışarıdan bir gözden yani bir danışmandan destek alın. Lider nasıl olunur bakış açısı içinde ihtiyaç duyacağınız bu kişi bulunduğunuz kurumun içinden ya da dışından olabilir.

Her iki durumun da eksi ve artıları vardır. Buna o andaki ihtiyacınıza göre karar verin. Örneğin; ekibinize daha önce bulunduğunuz kurumda hiç gerçekleştirilmemiş proje görevi verilmiş ise dışarıdan bu alanda tecrübeli ve uzman bir danışman kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır. Ya da tam tersine bir durumda ise kurumun mevcut iç dinamiklerini ve yapısını tanıyan kurum içinden seçilmiş birisi size daha yararlı olabilir.

Ekibinizin güvenini artırın

Ekibinizin kendini daha güvende hissedebileceği rahat konuşma ortamı oluşturun. Böylece bir güvenli ifade zemini oluşturulmuş olunur. Tabii bu insanların nerede durmaları ile gereken çizgileri de net olarak belirlemeniz gerekir. Aksi taktirde ekip içinde kaos ortamı ortaya çıkabilir. Ancak insanlar olaylar, mevcut durum ve gelecekte yaşanabilecekler ile ilgili olarak rahatça kendilerini ifade ettiklerinde hem mevcut yapı güçlenmekte hem de gelecekle ilgili öngörüler için ciddi bilgi kaynakları oluşmaktadır.

Ekibimizin de bazı yönetimsel kararlarda rol oynamasına izin vermeliyiz. Onların da karar verme süreci içinde etkin olduklarını hissetmeleri motivasyonlarını artıracaktır . Bu sayede mevcut takım içinde uzun yıllar çalışabilirler. Ekip içindeki insanlarla konumlarına göre bazı konuları konuşmak da ayrıca yararlı olacaktır. Bu durum hem zaman kaybını önler hem de onların kendi alanlarına yönelik fikir geliştirmelerine zaman ayırmalarını sağlar.

Ekibinizi her konuda kontrole çalışmayın

İnsanlara görevlerini net olarak anlatın ve o görev tanımı içinde rahat hareket etmelerine izin verin. Sonuç olarak işlerini doğru yapıp yapmadıklarına bakın. Yoksa çok fazla detayda boğularak genel başarıya ulaşmakta zorlanırsınız. Sizin oradaki amacınız işleyişin istenilen düzeyde olması ve sonuçların sizin beklentileriniz dahilinde gerçekleşmesidir.

Öğrenmeyi asla bırakmayın

Lider nasıl olunur diye baktığımızda görüyoruz ki iyi bir lider kendini sürekli güncel tutar. Kendi alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder. Gidip araştırır, görür, inceler, o alanla ilgili yayınları okur ya da seyreder. Bu amaç için zaman ayırır ve iyi lider nasıl olunur kıstaslarından biri olan araştırması ruhu benimser. Alanı ile ilgili uzmanlardan yeni gelişmeler konusunda sürekli bilgi almaya gayret eder. Bu da onu sürekli güncek tutar. Pazarın ve rakiplerin karşısında geri kalmaz ve bu sayede ekip olarak sürekli güncel bilgilerle donanmış olunur.

İstikrarlı, dürüst ve ekip arkadaşlarını dinleyen bir yönetici olun

Ekibiniz içindeki insanların sizin gerçekten tutarlı ve dürüst bir insan olduğunuzu bilmeleri onların size ve ekibin gücüne olan güvenini artıracaktır. Size güvenmeye başlamaları motivasyonlarını artıracaktır.

Lider nasıl olunur sorusunun cevaplarından bir tanesini de insanları gerçekten dinlemek oluşturur. Konuşmalarına müdahale etmeden sessizce onları can kulağı ile dinleyin. Sizin gözden kaçırdığınız çok önemli bir sorunu ya da bir fırsatı dile getiriyor olabilirler. Onları dinleyip onları ya da kurumu ilgilendiren bir sorunu çözdüğünüzde ya da onların aktardığı yeni bir fırsatı değerlendirdiğinizde emin olun çok mutlu olacaklardır.

Onlara karşı egolu ve kibirli davranışlardan kaçının. Unutmayın ki onlar da kendileri ve ailelerinin daha iyi yaşayabilmeleri için günlerinin bir bölümünü sizin kurumunuz adına çalışmak üzere aslında kiraya vermektedirler. Birlikte çalıştığınız takım arkadaşlarınızın hayatlarını zindana çevirerek iyi sonuçlar alamazsınız.

İletişim becerilerinizi geliştirin ve sosyal olun

İnsanlar doğru iletişim kuramadıkları insanları takip etmek istemezler . Haklı olarak ne söylemek istediğini ya da hangi amaç adına gayret etmelerini istediğini anlamadıkları bir insanın söylediklerini yerine getirmekte çok istekli olmayabilirler. Bu da gayet doğaldır. Ayrıca sosyalleşemeyen içine kapanık bir lider pek de kabul görmeyecektir. Bu nedenle ekibiniz ile iyi iletişim kurmanız başarıya ulaşmakta çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkar.

PAYLAŞ

 UNSMAN