0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Kurumsal Eğitim

Etiket Sayfası

Kurumsal Eğitim Etiketli SayfalarEğitim Yönetimi Eğitimi

İK’nın en önemli süreçlerinden olan Eğitim Yönetimi konusunda nasıl inter- ve proaktif rol oynaması gerektiği, alışılmış eski yöntemlerden yeni sistemlere geçmesini sağlayan, şirketin ve çalışanların gelişimini izleyerek gerçekten gerekli eğitim planlama ve düzenlemesini nasıl yapması ihtiyacının karşılanması bu eğitimin konusudur.

Bu bağlamda, stratejik planlama çerçevesinde, her aşamada İK’nın bu önemli görevi yerine getirirken izlemesi zorunlu yol ve yöntemleri açıklayan uygulamalı bir eğitim amaçlanmaktadır.

Kurumsal İletişim Eğitimi

Bir işin düzenli ve verimli olabilmesi tüm çalışanların, müşterilerin ve paydaşların iletişim olgusunu çok iyi kavramaları ve içselleştirerek uygulamalarını gerektirmektedir.

Kurumsal iletişimde önemli ve etkin olan, iletişimin bazı ahlaki prensipler ve uyum içerisinde ortak mesaj anlayışını yakalamalarını ve bunu sürdürülebilir kılmalarını gerekli hale getirmektedir.

Bu eğitim, iletişimin stratejik bir plan çerçevesinde aktivite ve uygulamalarını şeffaflık içinde tüm paydaşlarla ortak paylaşımının nasıl yapılması gerektiğini göstermek ve katılımcıları bu hususlarda bilinçlendirmektir.

 UNSMAN