0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Kurum İçi Eğitim Konuları

Etiket Sayfası

Kurum İçi Eğitim Konuları Etiketli Sayfalar

Kurum İçi İletişim Yönetimi Eğitimi

Kurum içi iletişim, bir şirketin ortak olarak oluşturduğu iletişim politikasının çekirdek unsurudur. Çalışanlar ile olan yönetim kademelerinin iletişiminde empatiye dayalı diyalog süreçleri büyük önem arz eder. Bu süreçlerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi interaktif ilişki yönetimine bağlıdır.

Bu eğitim; kurum içi iletişimin nasıl yapılandırılması gerektiği ve belirli vizyonlara bağlı kalınarak kurum içi iletişimde katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN