0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Konuşma Eğitimi

Etiket Sayfası

Konuşma Eğitimi Etiketli Sayfalar

Telefonla Profesyonel İletişim Eğitimi

Bu eğitimde, telefon görüşmesi öncesi hazırlığı, telefonda konuşurken dikkat edilmesi gerekenleri, müşteri tiplerine göre iletişim tekniklerini öğrenecek ve günlük hayatımızda yaptığımız telefon görüşmelerinde başarılı olmadığımızı ölçebileceğiz.

Bu sayede eğitim, katılımcılara telefon görüşmelerinin nasıl ve hangi yöntemler ile profesyonel anlamda gerçekleştirilebileceğinin anahtarlarını sunmayı amaçlar.

Telefonla profesyonel iletişim eğitimi, katılımcıların mevcut konuşma ve dinleme becerilerini geliştirerek, telefonla güçlü bir iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi

Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi: Topluluk önünde konuşma korkusu, oldukça sık rastlanan bir olgudur. Korku, heyecana neden olur. Terleme, sıcak veya soğukluk hissi gibi belirtiler bu korkunun dışta görünen belirtilerdir.

Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi: alıştırmalara ve bazı tekniklerin uygulanmasına bağlı, egzersizler ile söz konusu korkuların nasıl bertaraf edileceğini ve katılımcıların bu korkunun nasıl yenileceğini ip uçlarını vererek öz güven sağlamayı ve kişideki pozitif potansiyeli su üstüne çıkartarak kendi özgün tarzları çerçevesinde topluluk önünde konuşma yöntemlerini ve bunun pratiğini aktarmayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN