0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ

Olumlu imaj özellikle mesleki kariyer yaparken kişilerin ya da kurumların daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Peki, kişisel imaj nedir? Aslında bu sorunun cevabını almadan önce imaj kelimesi üzerinde durmak gerekir. Kişisel İmaj, sizin diğer insanlar üzerinde farkında olmadan veya bilinçli olarak bıraktığınız fikirlere ve değerlere verilen isim olarak tanımlanabilir.

Çoğu kere imajı karakterden bağımsız olarak düşünemeyiz. Kişiliğimizin yansıması olduğu gibi aynı zamanda yönetilebilen ve yardım alınarak geliştirilebilen bir olgudur. Kişisel imaj ise, kişinin iletişime geçtiği ilk andan itibaren bıraktığı etki, çağrışımlar ve anlamlardır. Ses tonumuzdan, kıyafet sitilimize, beğeni ve zevklerimizden, hitap gücümüze kadar birçok nokta diyalog kurduğumuz kişi ya da kurumlara hakkımızda bilgi verir.

Olumlu imaj , iş başarısından sosyal hayattaki uyumumuza, arkadaş edinmeden aile yönetmeye kadar hayatımızın önemli parçalarını daha sağlıklı ve başarılı sürdürmemizi sağlar.

Kişisel İmajın Gelişim Safhaları

  • İlk intiba genellikle görsel iletişim ile başlar. Yani kılık kıyafetimiz, ses tonumuz, beden dilimiz ilk safhayı oluşturur
  • Daha sonra ise kişinin kendini ifade ediş tarzı devreye girer. Yani yazılı veya sözel olarak, kendimizi karşımızdaki bireylere aktarma ve onlara yansıtma olarak da adlandırılabilir.
  • Üçüncü aşama ise karşımızdakiyle iletişimde kullandığımız stil ve tercih ettiğimiz tarzdır.

Kişisel imaj ınızın olumlu olması, sözel olarak kendimizi iyi ifade etmemize, dinlemeyi bilip gerektiği kadar konuşmamamıza, yere ve duruma göre giyinmeyi bilmemize, sabırsız, öfkeli ve dengesiz ruh halinden kaçınıp uyumlu ve yumuşak huylu olma yani kişisel imaj gerçek ve samimi olmaya bağlıdır.

İmaj gelişimi kendiliğinden gelişen bir olay olmaktan ziyade günümüzde öğrenilebilir bir durum haline gelmiş ve bu konuda eğitim verilmeye başlanmıştır. İşte buna da imaj yönetimi adı verilir.


Kişisel İmaj Yönetimi

İmaj Yönetimi Oluşturma

İş ve sosyal hayatımızı doğrudan etkileyen kişisel imajımızı güçlendirip, ideal olana ulaşmak için profesyonel yardımlar da alabiliriz. Kişinin kendini tanıması, konuşmasından davranışlarına, görünüşünden hareketlerine kadar her unsurun kişi ve kurumların kendisini algılayışındaki etkisini bilmesi, uygun yol seçimini de kolaylaştırmaktadır. Burada devreye imaj yönetimi girer.

Kişi ve kuruluşlar üzerinde yapılan bu profesyonel çalışmalar kişisel imaj yönetimi adını alır. Başarılı çalışma gerçekleştirmek için bazı kurallara uymak gerekir:

  • Yapılan her işlem bir kereye mahsus olarak gerçekleştirilir.
  • Devamlı süreç olan imaj yönetimi, sabırla ve istikrarla sürdürülmelidir.
  • Kişinin beklentileri, iş hayatındaki pozisyonu, hedeflediği kitle, yapmak istedikleri imaj yönetimini oluşturulurken göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Kişi bu yardımı alırken, kendisini profesyonellere bırakmalı, bu alanda uzman olan kişilerin önerilerine uyarak imaj ve iletişim danışmanlarının belirlediği plan doğrultusunda ilerlemelidir.

Doğru ve etkili bir kişisel imaj yönetimi dersi, kişinin kendisine güvenmesini, doğru bir şekilde hedeflerine ulaşmasını, karşıda olumlu etki oluşturmasını, mutlu ve başarılı hissetmesini, iş hayatında verimli çalışmasını, iletişim konusunda ilerlemesini, istek ve beklentilerini hızlı ve doğru gerçekleştirmesini sağlar.

İmaj Yönetiminin Özellikleri

İmajın insan hayatındaki yerini anladıktan sonra akıllara “kişisel imaj yönetimi nasıl olmalı?” sorusu geliyor. Aslında herkesin kendine özgü şahsi imajı olmasına rağmen, bu imajın daha itibarlı ve değerli hale gelmesi için yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bu konuda umursamaz tavırda olan kişiler hedeflerine ulaşsalar bile bekledikleri saygı ve prestiji göremeyebilirler.

İmaj yönetiminin planlı şekilde kişiye özgü durumları birlikte değerlendirerek yapılması, kişiye başarılı olma yolunu doğru sebeplere bağlı olarak açar. Başarılı imajın 3 saç ayağı vardır:

1. Kendimize Karşı Dürüst Olmak

Kişiliğimiz hayatımızın parçasıdır. Ne kadar çaba sarf edersek edelim karakterimizin kodları farkında olmadan ortaya çıkmaya ve karşımızdaki kişilere kendini belli etmeye başlar. Bu nedenle kendinize karşı dürüst olmanız, değerleriniz, yetenekleriniz ve yaşantınız noktasında hakiki verileri kullanmanız gerekir.

Karşınızdakinde oluşturduğunuz izlenimi öğrenmek için sahip olduklarınızı not edinebilir, yakınlarınıza sizinle ilgili görüş bildirmelerini isteyebilir, bunlardan hareketle ortak noktaları belirleyebilirsiniz. Bu araştırma kendinizde bulunduğunu sandığınız özeliklerden daha farklı yönleri keşfetmenizi veya algılanış biçiminizin düşündüğünüzden çok daha farklı olduğunu anlamınızı sağlayabilir.

2. Sabırlı ve İstikrarlı Hareket

Sözlerle hareketlerin uyumlu olması davranışsal açıdan dengeli ve karakterli bir imaja sahip olmanızı sağlar. Yapamayacağınız şeyler için verdiğiniz sözler, gerçekleşmeyen hedefler, ağızdan çıkanlarla uyumsuz olan davranışlar çevrenizdekilerde size karşı olumsuz yargıların oluşmasına neden olur. Bu yüzden imajınız için en doğru olanı düşünüp bu yolda yapılabilir hedefler koyun. Bunun için amaçların doğru belirlenmesi, kişisel özelliklerinize uygun olması gerekir.

3. Dengeli Olun

Dengeli yaşam hedefleriniz doğrultusunda emin adımlarla yürümekten, ümit etmekten, hayatınıza kattığınız insanların bu hedeflerle uyumlu olmasından geçer. Etrafınızda sizi amaçlarınızdan saptıracak ya da bu konuda köstek olacak, kaostan beslenen ve mutlu olmayı bilmeyen insanların olması, zamanla sizin de imajınızı etkileyecektir.

Güçlü imaja sahip olan, sizi mutlu eden ve kişisel gelişiminize katkıda bulunan kişiler sizi daima en yukarıya yükseltecektir. Kişisel özelliklerimiz ve sahip olduğumuz değerler kişilerarası ilişkilerimizi etkileyen unsurlardandır.


Kişisel İmaj Yönetimi

İşyerinde İmaj Yönetimi

Kişisel imaj yönetimi , sadece sosyal hayatınızın değil iş hayatınızın şekillenmesini ve olumlu yönde değişmesini sağlar. Eğer işyerinde nasıl davranmanız gerektiğini düşünüyor, sıkıcı ve itici algı oluşturmak istemiyor, profesyonel olarak imajınızın doğru şekilde biçimlendirilmesini arzu ediyorsanız bu konuda kaliteli bir hizmet almalısınız.

İş hayatında beklentiler gündelik yaşama göre daha farklı ve daha profesyoneldir. Genellikle kişilerden ciddi duruş; davranıştan hareketlere, görüntüden ses tonuna kadar her konuda kabul edilebilir tavır beklenir. İlk intibaının oluştuğu o ilk 7 saniyede aslında müşterilerimize ve çalıştığımız kişilere güven, başarı ve saygınlık konusunda birçok ipuçları veriyoruz.

İlk izlenim araştırmalara göre iletişimde tek başına yaklaşık %90’lık bir öneme sahip. Çoğu kişi karşısındakileri ilk algıdan yola çıkarak değerlendiriyor; güçlü imaj yönetimi sağlam ve güvenilir kişi veya kuruluş anlamına geliyor. Birçok kişinin ve kurumun imaj danışmanı tutarak bu konuda yardım almasının nedeni de budur.

Kişiler için imaj kıyafet, beden dili, görsellik, ses tonu, ciddiyet, kendine güven, çekicilik gibi kavramlarla ifade edilebilirken; kuruluşlar için bunların yanında işyerinin dizayn ve dekoru, zevkli döşenmiş ofisler, temizlik ve düzen gibi kavramlar da devreye giriyor.

İmaj danışmanlığı bu konuda etkili ve doğru çözümler üreterek kişinin beklenti ve kişiliğini de göz önünde bulundurup, sizin kendinizi daha iyi tanıtıp iletişim konusunda uzmanlaşma yolunda ilk adımları atmanıza yardımcı oluyor.

PAYLAŞ

 UNSMAN