0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer nedir?

Kariyer insanın iş hayatındaki tüm faaliyetlerinin yeteneklerinin, tecrübelerinin, eğitimlerinin gelişiminin toplamına verilen addır. Ayrıca belli bir alanda ihtisas yapmaya da kariyer adı verilir. Kısacası iş yaşamındaki tüm dikey bazlı yükselişler kariyer kavramı içine girmektedir.

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer yönetimi ve planlaması birlikte anılan kavramlardır. Bu kavramların ne anlama geldiğini açıklayalım. Kariyer yönetimi çalışanların kariyerlerini yeteneklerine ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayıp kariyerlerini bu yönde geliştirmeyi hedefler.  Kariyer yönetiminde temel faaliyetler işe başlama, terfiler, transferler, iş değiştirmelerdir. Bunları sağlamak için de eğitim, tecrübe kazanma vb etkinlikler önem kazanır.

Kariyer Planlama nedir?

Kariyer Planlama ise çalışanların en sevdiği işi yapmalarını sağlamak, kendi alanlarında en iyisi olmalarına yardımcı olmak amacıyla hareket eder.  Personelin ihtiyaçları, iş deneyimi, tecrübesi ile var olan iş imkânlarını değerlendirip personel için en doğru kararın alınmasına rehberlik etmektir.  Bu planlama personelin işinde ve özel hayatında daha mutlu olmasını sağlayacaktır.

Kariyer Geliştirmenin Aşamaları

İşe hazırlanma aşaması: Bu aşama kişinin 25 yaşına kadar ki dönemini kapsar. Bu aşmada kişi belli bir meslek hayali kurar.

Örgüte giriş (iş Bulma) Aşaması: Bu aşama da 18 – 25 yaş arasındaki dönemdir.  Bu aşamada kişi kendine uygun bir iş arayışına girer. Uygun bir iş bulur ve çalışmaya başlar.

İlk Kariyer aşaması: 25 yaşından 40 yaşına kadar olan dönemdir. Kişi bu dönemde artık yaptıklarını kabul ettirmeye başlamıştır.  Kişi kendini kabul ettirebilmişse bu aşamanın sonlarında başarı elde etmeye başlar.

Orta Kariyer Aşaması: 40 ila 55 yaş arasındaki kariyer dönemine orta kariyer dönemi adı verilir.  Bu dönemde genellikle büyüme ve mevcut durumu korumaya yönelik çaba içine girilir. Çoğu çalışan bu dönemde şartlarını iyileştirdikten sonra pek değişiklik yapma yoluna gitmez. Mevcut standartlarından memnunsa orada kalmaya çalışır.

Son Kariyer Aşaması:  Bu aşama emekli olmanda önceki dönemi kapsar. Burada amaç son yılların da verimli geçmesini sağlamaktır. Bu aşamada kişi emekliliğe hazırlanır.  İşletme bu aşamadaki çalışanlarına performanslarını artırabilmeleri için destek olmalıdır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer Stratejileri

Kariyer planlaması yapmadan önce belli stratejiler belirlemek gerekir. Bu stratejiler sayesinde doğru kişi doğru işi daha kolay bulur. Ya da mevcut işinde daha hızlı terfi alır. Belli başlı kariyer stratejilerinde bilinmesi gereken veriler vardır Bunlar;

 • Kişinin profilinin çıkarılması yetenek ve ilgi alanlarının tespiti
 • Kişisel ve mesleki amaçların belirlenmesi ve geliştirilmesi
 • Çevre ve Pazar analizleri
 • Kişisel SWOT analizleri
 • Stratejik kariyer seçeneklerinin gelişimi
 • Kısa orta ve uzun vadeli kariyer planlarının yapılması
 • Kariyer planlarının uygulamaya konması
 • Son olarak sonuçların takip edilmesi
İşletmelerde Kariyer Yönetimi Faydaları

İşletmelerde yapılan kariyer planlaması ve kariyer yönetimi işletme için birçok faydayı da beraberinde getirir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

 • Şirket hedefleri ile çalışan hedefleri aynı doğrultuda buluşması
 • İletişimin çok yönlü olarak gelişmesi
 • Personelin kendini şirkete ait hissetmesi, kendine değer verildiğini hissetmesi, şirket ofisini kendi bireysel işyeri olarak görmesi
 • İşe bağlılığın artması, mesleki tatminin artması
 • Sağlıklı ve güvenilir bilgi birikiminin gerçekleşmesi
 • İnsan kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması
 • Çalışanların çok daha az yer değiştirmesi (uzun süre bir firmaya hizmet Verne çalışanlar daha faydalı olurlar)
 • Organizasyonun kalıcı olması
 • Karlılığın artırılması
 • Kişisel gelişimin sağlanması

Kariyer Yönetimi Unsurları

İç işe Alım:  mevcut personel arasından işe en yatkın ve en yetenekli personelin işinin değiştirilmesi durumudur. Birçok avantajı vardır. Personel daha iyi tanınmaktadır. Yetenekleri bilinir. Kurum kültürünü iyi bilir.  Diğer çalışanların motive olmasını sağlar.

Terfi:  işletmede görev alan personeller sürekli aynı işi yaparak aynı maaşı almamalıdır. Bu sabit sistem dramatik verim düşüşlerine neden olur. Bunu engellemek adına mevcut şartlarından daha iyi bir maaşla ya da daha iyi özlük haklarıyla personelin işinin değiştirilmesi gerekir. Buna terfi adı verilir. Bankada gişe bölümünde çalışan bir bankacının önce operasyon bölümüne ardından ticari kredilere geçmesi terfiye birer örnektir. Terfi alındıkça çalışanın iktidarı güçlenir. Maaşı yükselir.

Transfer:  Çalışanın mevcut pozisyonu ile aynı olacak şekilde farklı bir şirkette ya da aynı ailenin farklı şirketlerine geçmesine transfer adı verilir.

İşten Çıkarma: Çalışanların çeşitli nedenlerle işten çıkarılmasıdır.

Emeklilik: Çalışanların emeklilik hakları düzenlenerek emeklilik işlemlerinin yapılmasıdır.

Oryantasyon: işe yeni başlayanların işletmenin operasyonlarına, kurum kültürüne, iş tanımında bulunan işlere uyum sağlaması amacıyla yapılan faaliyetleri kapsar.

Yönetici Geliştirme: Kariyer yönetiminin önemli bir iş alanı da mevcut yöneticilerin geliştirilmesidir. Bu noktada yöneticiler için eğitim programları düzenlenmesi, dışarıdan eğitim alınması, yeteneklerin geliştirilmesi. Farklı alanlarda tecrübe kazandırılması gibi işleri kapsamaktadır.

Yedekleme Planları: Yedekleme bir işletmenin kritik pozisyonlarında çalışanların işten ayrılmaları durumunda onların yerini doldurabilecek kalitede kalifiye personelin belirlenmesi sürecidir. Yedekleme planları oldukça önemlidir. Eğer kritik çalışanlarını kaybederseniz ve yerine yenisini koyamazsanız işletmenin verimi düşer, işler aksar. Karlılık azalır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Eğitimi

Kariyer yönetimi eğitiminde performans ve kariyer yönetimi, kariyer ve planlama, kariyer yönetimi uygulamaları başta olmak üzere kariyer yönetimi ile ilgili materyaller de tanıtılır. Kariyer yönetimi makale, kariyer yönetimi kitapları bu anlamda en sıkı başvurulan kaynaklardır. Bu yazımızda kariyer yönetimi ve planlamasını anlattık dilerseniz burada yazdıklarımızı kariyer yönetimi PDF veya kariyer yönetimi ppt formatında kullanabilirsiniz.         

PAYLAŞ

 UNSMAN