0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

KAMU İHALESİ NEDİR?

Kamu ihalesi, devlet kademelerinin ihtiyacı olan mal veya hizmetlerin alınması amacıyla yapılan satın alma faaliyetlerine verilen isimdir. Kamu ihaleleri farklı şekillerde yapılır. Tüm kamu ihaleleri kamu ihale kanununa uygun olmak zorundadır. Kamu ihale kurumu tarafından yayınlanan kamu ihaleleri kanunda belirtilen şekillerde düzenlemezse ya da ihale katılımcıları kamu ihalesi mevzuatına uygun davranmazsa ihale iptal edilir. Yahut ortada teklif varsa geçersiz sayılır.

İhale Arama

ihale ilanları artık elinizin altında tüm ihale ilanları internet ortamında halka ücretsiz olarak açıldı.

Kamu ihaleleri eskiden internet ortamında değildi her kamu ihalesi kendi idaresi tarafından ilana çıkartılırdı. Kamu ihalelerinde haberdar olmak için bu idarelere başvurmak zorunda kalırdınız. Ancak günümüzde kamu ihale kurumu bu ihaleleri internet ortamına taşıdı. Artık dileyen herkes, açık bir şekilde hangi şehirde hangi hizmet ya da mal ile ilgili ihale olduğunu görebilmekte, istenen detay ve belgeleri listeleyebilmektedir. Bütün bu işleri EKAP adı verilen Elektronik kamu alımları platformu gerçekleştirmektedir. EKAP online olarak ihale aramayı ve ihale takip etmeyi sağlayan bir sistemdir. İhale aramak ve ihalelere ulaşmak için https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx adresini kullanabilirsiniz.

Kamu İhale Kanunu

Kamu ihale mevzuat adı da verilen devlet ihalelerinin ne şekilde yapılacağını belirleyen kurallar bütününe kamu ihale kanunu adı verilir. Kamu ihale kuralları tebliğleri ve değişliklerini kamu ihale kurumu yapar. Kamu ihale kurumu, kamu tasarrufunda bulunan ya da kamu tarafından denetlenen kamunun kaynaklarını kullanan tüm idarelerin ihalelerinde uyulması gereken esas ve usulleri belirler. Tüm kamu ihaleleri ile alınan mal ve hizmetlerin yap işlet devret modellerinin kısacası kamuyla ilgili tüm ihalelerin düzenleyicisi ve denetleyicisidir. Kamu ihale kanununda son yapılan değişiklikler olağanüstü halden dolayı kanun hükmünde kararnameler ile 6 Ocak 2017 ve 23 Ocak 2017’de kabul edilmiştir… 680 ve 684 sayılı KHK’lerin başlığı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak yazılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu ihale kanununda belirtilen hüküm kural ve usullerin uygulanması esnasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi için kamu ihale genel tebliği çıkarılır . Kamu ihale genel tebliği 2016 2017’de bir çok değişikliğe uğramıştır. Özellikle 2016 sonları ve 2017’de EKAP üzerinden yapılacak işlemlerde kolaylıklar getirilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet alımları uygulama yönetmeliği 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihalelerde uygulanacak olan usul ve esasları belirlemektedir.

Kamu İhale Bülteni

Kamu ihalelerinin duyurulduğu yani ilana çıktığı, bu ihaleler sonuçlandıktan sonra da sonuçlarının yayınlandığı kamu ihale kurumunun yayınladığı bültene verilen addır.

Kamu İhale Eğitimi

Kamu ihale kanunu, kamu ihale bülteni, hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği gibi birçok usul ve esasın olduğu kamu ihalelerinde doğru adımları atabilmek için bu mevzuatı ve kanunları bilmek gerekiyor. Çünkü ülkenin en çok değişen mevzuatı belki de kamu ihale mevzuatıdır. Her yıl onlarca değişiklik yapılıyor bu değişikliklerin takip edilmesi, kamu ihalesine katılmak için gereken şartların öğrenilmesi gibi hususlar, kamu ihale eğitimi almadan pek mümkün gözükmüyor. Kamu ihale eğitimleri sizi, kamu ihalelerine girmek, ihalelerde eksiksiz evrak hazırlamak, doğru ihaleleri seçmek, şartları doğru değerlendirmek, ihalelere dair tüm kanunları öğrenmek, uygulamalı çalışmalar yapmak konusunda eğitiyor. Bu eğitimlere hem şirket olarak hem de bireysel olarak katılmanız mümkündür.

PAYLAŞ

 UNSMAN