0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

İş Yönetimi Eğitimi

Etiket Sayfası

İş Yönetimi Eğitimi Etiketli Sayfalar

Değişim Yönetimi Eğitimi

Eğitim, katılımcıların değişim ve dönüşüm arasındaki farkları kavramasını sağlayarak kendi şirket kültürlerine uygun seçim yapmalarını, yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini ve tüm çalışanların bu sürece nasıl hazırlanmaları gerektiğini sağlamak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek beceri ve donanıma sahip olmalarını mümkün kılacak bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Değişim yönetimi eğitiminin amacı, olay incelemeleri, güncel çalışmalar ve interaktif öğrenme programları aracılığıyla şirketiniz için en ideal değişim planını yönetmenizi sağlamaktır.

İş Süreçlerini Yenileme Eğitimi

Küresel gelişmeler, şirket organizasyonlarını değişime zorlamaktadır.

Bu durumun zorunluluğunu kavramak büyük önem taşımakta olup, bunun bilincine varan şirketler mevcut yapılanmalarını sistematik bir biçimde, öncelikle iş süreçlerini yeniden yapılandırarak gerekli değişimleri gerçekleştirme yoluna gitmektedirler.

Buradaki gaye; temel anlamda rekabetçi düzene ayak uydurabilmek, böylelikle ürün ve hizmetleri geliştirmek için, süreçlerin sürekli iyileştirilmeye dayalı olarak yönetilmesini sağlamaktır.

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı Kriz, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur.

Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Personel Yönetimi Eğitimi

Halihazırda bazı işletmelerde önümüzdeki İnsan Kaynakları yönetimi, personel yönetimi adı altında devam ettirilmektedir.

Personel yönetiminde genel anlamda personelin işe alım daha önce belirlenmiş kadroya yerleştirme, ücret tahakkuk işlemleri ile risklere iş güvenliğine belirli stratejilere ve klasik liderlik anlayışı çerçevesinde sorunlarına pratik çözümler aranmaktadır.

Eğitim; yukarıda belirtilen kapsam ve çerçevede, personel yönetiminin uygulama ağırlıklı alanlarında dair pratik bilgiler ve yöntemler sunmayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN