0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

İş Etiği Kuralları

Etiket Sayfası

İş Etiği Kuralları Etiketli Sayfalar

İş Etiği Eğitimi

Eğitim kapsamında, iş etiği ile ilgili konular Türkiye’de ve dünyadaki bazı uygulamalar göz önüne alınmak suretiyle, etik dışı davranışların tanımı ve ilgili etmenlere ilişkin geliştirilmiş açıklayıcı bir model çerçevesinde katılımcılara aktarılmaktadır.

Etik bir yönetim sisteminin temel nitelikleri ve ana başlıkları itibariyle bir etik kod örneği bir rehber niteliğinde sunulmaktadır.

 UNSMAN