0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

İNOVASYON YÖNETİMİ

İnovasyon Nedir?

İnovasyon en kısa anlamıyla yenilik anlamına gelir. Ancak yenilik kavramı inovasyon kelimesinin içini dolduramaz. Yani her yenilik inovasyon değildir. İnovasyon, ekonomik veya sosyal anlamda katma değer oluşturmalıdır. Yaratıcı, farklı ve işe yarar yenilikler ile şirketlerin pazar paylarını artırması süreçlerine inovasyon adı verilir.

İnovasyon Yönetimi Nedir?

İnovasyon yönetimi ise şirketlerin geliştirilmesi için yapılan araştırma, yenileştirme ve gelişim süreçlerinin yönetilmesine verilen isimdir. Doç Dr. Cevahir Uzkurt’a göre inovasyon “yeni olan bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde ticarileştirilmesi olarak” tanımlanmaktadır.

İnovasyonun Önemi

İnovasyon rekabette başarılı olma yolunda elimizdeki en büyük silahtır. Şartların devamlı zorlaştığı, yeni rakiplerin ortaya çıktığı sektörlerde inovasyon yönetimi yapmayan şirketler, pazar paylarını hızla kaybedeceklerdir.

İnovasyon sadece şirketler bazında değil ülke ekonomisi açısından da son derece önemlidir. Çünkü bir ülkenin makro ekonomik göstergeleri devlet ve özel teşebbüslerinin başarısıyla doğrudan ilgilidir. Güçlü markalar yüksek pazar payları, yüksek ihracat rakamları güçlü bir ekonomiyi dolayısıyla müreffeh bir ülkeyi inşa eder.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon ile küresel pazarda mücadele eden ülkeler, sürdürülebilir ekonomik büyümenin de kapılarını açmış olurlar. İnovasyon kültürü şirketlerde, vakıf ve derneklerde, eğitim kurumlarında, bilişim sistemlerinde, eğitim kurumlarında var olmak zorundadır. Gelişen ve sistematik olarak çoğalan bilginin olduğu her yerde değişim ve yenilik kaçınılmazdır.

Kurumsal inovasyon yönetimi şirketler için artık zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle ciddi kurumlar inovasyon eğitimi konusunda ısrarlı davranırlar. Şirketlerin bu kadar üzerinde durduğunu inovasyonun faydalarına bakacak olursak;

Yenilik Yönetimi Faydaları

İnovasyon yönetimi devlet ekonomisi - toplum açısından ve işletmeler açısından olmak üzere iki farklı alanda faydalar sağlar işletmelerde inovasyonun önemini daha iyi anlamak için somut faydalara bakalım.

Yenilik yönetiminin işletmeler için faydaları:

 • Rekabette güçlü konuma ulaşma
 • Pazar payı artışı
 • Bilgiyi nakide çevirme gücü
 • Maliyetlerde masraflarda azalma
 • Verimin ve karlılığın artışı
 • Yeni pazarlar yeni ürünler oluşturma
 • Ürün gamının gelişmesi, çeşitliliğin artması
 • Üretim, stok, operasyon süreçlerinde zaman kazanımı
 • İmalat süresinin azalması, fire ve kayıp ve hataların azalması
 • Müşteri memnuniyetinin artması
 • Çalışma ortamını iyileşmesi
 • Başarılı inovasyon sonucunda personelin özlük haklarının gelişmesi
 • Hammaddenin mamul maddeye dönüşümünde etkinliğin ve verimin artması
İnovasyon Yönetimi

Devlet Ekonomileri Ve Toplum İçin İnovasyonun Faydaları

 • Gayrisafi milli hâsılanın yükselmesi
 • Halkın refahının artması
 • Sürdürülebilir ekonomik büyümenin güçlenmesi
 • İşsizliğin azalması istihdamın artması
 • Yerli kaynakların kullanıma sokulması kaynakların verimli kullanılması
 • İhracatın artması cari açığın azalması
 • Bilimsel gelişmelerin hızlanması patent sayısının artması
 • Bölge bazlı kalkınmada sosyal imkânların artmasında fayda sağlaması
 • Enerji kaynaklarının çeşitlenmesi var olan enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması
 • Girişimciliğin desteklenmesi girişimciliğin gelişmesi
 • Özel sektörün güçlenmesi nedeniyle ekonomik krizlerin etkilerinin minimuma inmesi
 • Kendine yeten ekonomi olma yolunda önemli katkılar sağlaması dışa bağlılığı azaltması
 • Dünya kültürüne yeni ve ciddi katkılar yapması
 • Güven ortamından etkilenen dış yatırımların ülkeye daha kolay gelmesi
 • Güven ortamının bankaları borsayı faizleri olumlu etkilemesi

Türkiye’de İnovasyon

Ülkemizde inovasyon verilerine baktığımızda Avrupa ülkeleri arasında inovatif ürünler konusunda son sırada olduğumuzu görüyoruz. Ancak 2005 ile 2010 yılları arasında inovatif ürünlerin yani patentlerin 4 kat artığını görüyoruz. Ülkemizde KOSGEB TÜBİTAK inovasyona destek veren kurumların başında geliyor bunun dışında devlet tarafından çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle inovasyon sürekli destekleniyor. Ancak 2016 yılı itibarıyla ülkemizde inovasyon kültürü hala oturmuş değil. Bilimsel çalışmalar ar-ge yatırımları yerine fason üretime ve taşeronluğa yönelim devam ediyor.

Yaratıcılık Ve Yenilik Yönetimi

İnovasyon stratejisi belirlemek yaratıcılık ve vizyon oldukça önemlidir. Doğru yenilik yolları belirlemek için işletmeyi, şirket çalışanlarını, şirket altyapısını, mevcut Pazar şartlarını, rakipleri iyi tanımak gerekir. Böylece şirketin ve sektörün geleceği hakkında mantıklı ve doğru öngörülerde bulunmak hangi konularda yeniliğe gerek olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Yeniliğe karar verildikten sonra tüm çalışanların ve bileşenlerin ortak amaç ve vizyon etrafında toplanması gerekir. Çünkü yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü bunu gerektirir. İnovasyonun başarılı olması için tüm ortakların süreçte yer alması gerekir.

İnovasyon Sürecinin Aşamaları

Şirketini çok daha iyi yerlerde görmek isteyen liderler girişimcilik ve yenilik yönetimi konusunda ciddi destek almak zorundadır çünkü inovasyon süreçleri zorlu aşamalardır. Oldukça yorucu olan bu süreçlere kalkışmak birçoğu için ürkütücü olduğundan inovasyon süreci çoğunlukla başlamaz. Ancak karar verildiyse uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bu aşamalar

Giriş Öğrenme: İnovasyon için gerekli tüm bilgilere sahip olmak inovasyon fikirleri ortaya çıktığında inovasyon aşamasına geçmek için ilk adımdır. Kendi şirketinizi çalışanlarınızı sektörü tanımanız gerekir. Bunun için iyi bir öğrenci olmak ve iyi araştırmak gerekir.

Fırsat Avcılığı: İnovasyon fikirleri genelde ihtiyaçlardan doğar. Ancak zamanın verimli kullanılması, ürün çeşitliciliğin artırılması, masrafların azaltılması için de ciddi inovatif fikirler ortaya çıkabilir. Rakiplerin takip edilmesi bu noktada oldukça önemlidir eğer rakipleriniz inovasyonu sizden önce yapıyorsa siz de onu takip ediyorsanız başarı şanısınız azalır. O yüzden biraz cesaretli olmak ve fırsatları yakalamak gerekir.

Seçim yapılması: Mesela elimizde bulunan ürünleri satmak istiyoruz. Bu ürünleri satan başka firmalar da var o firmalara karşı rekabetimizde bizi en güçlü kılacak değişiklik ya da yenilik ne olabilir? Bu soruya doğru yanıt verebilirsek, doğru seçimi de yapmış oluruz. Burada temel amaç rekabette elin güçlendirilmesidir. Burada bir örnek vermeden geçmeyelim. Ülkemizde bira sektöründe faaliyet gösteren ve pazarın küçük ortağı konumundaki şirket bira kutularının ağzını kapatarak “temiz kapak” sloganını kullanmış ve rakibinin pazar payını büyük bir hızla düşürmeye başlamıştır. Her yıl cirosu artan şirket bu küçük değişikliğin etkisinden oldukça memnun durumdadır. Büyük pazar ortağı da aynı işlemi yapmıştır. Ancak yaklaşık 1 yıl gecikme olduğundan aynı faydayı görememiştir. Burada küçük bir seçim birçok şeyin değiştiğini kanıtlamaktadır.

Bilgi toplama - ortak bulma: Bu noktada seçimimiz konusunda bilgi toplamamız ve araştırma yapmamız gerekir. Eğer bu noktada inovatif süreci tamamlayacak bilgi birikimimiz yoksa yenilik yönetimi konusunda uzman kuruluşlardan destek almanız gerekir.

Ürün süreç ya da hizmetin geliştirilmesi : Yukarıdaki tüm aşamaları tamamladıysanız bundan sonraki süreçte harekete geçeceksiniz demektir. Artık neyi ne için yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu aşama artık uygulamanın yapıldığı aşamadır. Bu aşamada yeni bir ürüne karar verildiyse o ürün üretilir, test edilir denenir karar verilir ve piyasaya sürülür.

Çıkış Öğrenme: İnovasyon süreci sonunda elde edilen tüm bilgiler edinilen tecrübeler ışığında süreci sürekli takip etmek raporlamalar testler ve dönütleri analiz etmek. Tüm bunların sonunda sürdürülebilir şirket kalkınmasını sağlamak sürecin son aşamasıdır.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon Yönetimi konusunda sizlere ön bilgi vermek amacıyla hazırladığımız bu makaleyi inovasyon yönetimi pdf formatına çevirebilir. Ya da inovasyon yönetimi ders notları şeklinde kullanabilirsiniz. Yenilik yönetimi konusunda burada verdiğimiz bilgiler kitabi bilgilerdir. Yenilik yönetimi kitap ve kaynaklardan öğrenmek yerine yenilik yönetimi eğitimi alarak örnek olaylar üzerinden yüz yüze öğrenmek çok daha verimli olacaktır.

PAYLAŞ

 UNSMAN