0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

İletişim Teknikleri Eğitimi

Etiket Sayfası

İletişim Teknikleri Eğitimi Etiketli SayfalarEmpati ile İletişim Eğitimi

Empati iletişimi eğitimi, empatiyi iş hayatının bir parçası haline getirir. Empati iletişimi eğitimi, bu sayede karşıdaki kişinin veya müşterinin hislerini ve düşüncelerini anlayarak daha hızlı ve etkili çözümlerin geliştirilmesi amaçlar.

Bireyler arası iletişimde ve etkileşim kurmada; empatinin rolü yadsınamaz. Ancak, empati sıklıkla farklı algılarımız nedeniyle tam anlamıyla kavrayamadığımız bir iletişim biçimidir.

Literatürde, kişinin kendisini başkasının yerine koyabilme özelliği olarak tanımlanan empati iletişiminde ön koşul kendi algılarımız doğrultusunda davranış göstermememizdir.

İş Yazısı (Yazışma) Teknikleri Eğitimi

İş yazılarının Türkiye'deki genel standardı kamu kurumları arasındaki yazışmaların dayandığı temel normlardır. Bunun dışında kalan özel sektör şirketleri arasındaki yazışmalar her şirketin kendine özgün standartları ile belirlenebilir.

Önemli olan iş yazısı yapan kişilerin yazışmalarını açık, anlaşılabilir ve öz anlamlı olarak oluşturması önem ve öncelik arz eder.

Bu eğitimdeki amaç; iş yazılarının özellikle şirketin itibarı ve imajı ile yakından ilgili olması ve bu hususta katılımcılara farkındalık kazandırılmasının yanı sıra kendi istedikleri örnekler doğrultusunda çalışmalar yaptırmaktır.

Takım İçi İletişimi Eğitimi

Takım içindeki iletişim, iletişimin diyaloğa dayandığı basit bir temel etrafında kurulan etkili iş iletişiminin alt kümesidir.

Bir takımda iletişim ne kadar güçlü ise; ilişkiler ve üretilecek iş de o kadar verimli olur. Bu tür iletişimde; uyumluluk, güvenilirlik ve etik içerisinde yaygınlaşma çerçevesinde tüm paydaşların yaklaşık aynı mesajı vermeleri önemlidir.

Eğitim, takım iletişiminin yapısının stratejik olarak en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayan tüm yolların vizyonu anlamına geldiğini ortaya koymayı ve katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

Telefonla Profesyonel İletişim Eğitimi

Bu eğitimde, telefon görüşmesi öncesi hazırlığı, telefonda konuşurken dikkat edilmesi gerekenleri, müşteri tiplerine göre iletişim tekniklerini öğrenecek ve günlük hayatımızda yaptığımız telefon görüşmelerinde başarılı olmadığımızı ölçebileceğiz.

Bu sayede eğitim, katılımcılara telefon görüşmelerinin nasıl ve hangi yöntemler ile profesyonel anlamda gerçekleştirilebileceğinin anahtarlarını sunmayı amaçlar.

Telefonla profesyonel iletişim eğitimi, katılımcıların mevcut konuşma ve dinleme becerilerini geliştirerek, telefonla güçlü bir iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN