0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

İletişim Eğitimi

Etiket Sayfası

İletişim Eğitimi Etiketli SayfalarEmpati ile İletişim Eğitimi

Empati iletişimi eğitimi, empatiyi iş hayatının bir parçası haline getirir. Empati iletişimi eğitimi, bu sayede karşıdaki kişinin veya müşterinin hislerini ve düşüncelerini anlayarak daha hızlı ve etkili çözümlerin geliştirilmesi amaçlar.

Bireyler arası iletişimde ve etkileşim kurmada; empatinin rolü yadsınamaz. Ancak, empati sıklıkla farklı algılarımız nedeniyle tam anlamıyla kavrayamadığımız bir iletişim biçimidir.

Literatürde, kişinin kendisini başkasının yerine koyabilme özelliği olarak tanımlanan empati iletişiminde ön koşul kendi algılarımız doğrultusunda davranış göstermememizdir.

Takım İçi İletişimi Eğitimi

Takım içindeki iletişim, iletişimin diyaloğa dayandığı basit bir temel etrafında kurulan etkili iş iletişiminin alt kümesidir.

Bir takımda iletişim ne kadar güçlü ise; ilişkiler ve üretilecek iş de o kadar verimli olur. Bu tür iletişimde; uyumluluk, güvenilirlik ve etik içerisinde yaygınlaşma çerçevesinde tüm paydaşların yaklaşık aynı mesajı vermeleri önemlidir.

Eğitim, takım iletişiminin yapısının stratejik olarak en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayan tüm yolların vizyonu anlamına geldiğini ortaya koymayı ve katılımcılara bilinçli iletişim uygulama yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

Telefonla Profesyonel İletişim Eğitimi

Bu eğitimde, telefon görüşmesi öncesi hazırlığı, telefonda konuşurken dikkat edilmesi gerekenleri, müşteri tiplerine göre iletişim tekniklerini öğrenecek ve günlük hayatımızda yaptığımız telefon görüşmelerinde başarılı olmadığımızı ölçebileceğiz.

Bu sayede eğitim, katılımcılara telefon görüşmelerinin nasıl ve hangi yöntemler ile profesyonel anlamda gerçekleştirilebileceğinin anahtarlarını sunmayı amaçlar.

Telefonla profesyonel iletişim eğitimi, katılımcıların mevcut konuşma ve dinleme becerilerini geliştirerek, telefonla güçlü bir iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN