0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Hızlı Okuma

Etiket Sayfası

Hızlı Okuma Etiketli SayfalarHızlı Okuma Eğitimi

Hızlı okuma, daha önceki yıllarda ağırlıklı olarak öğrencilerin kendileri açısından önem taşıyan ana ve yan kaynakları daha çabuk kavrayabilmek ve öğrenebilmek için hızlı okuma tekniklerini öğrendiklerini biliyoruz.

Ancak son yıllarda, şirketlerde özellikle üst düzey ve orta düzey yöneticileri ve uzmanların da bu eğitimlere ihtiyaç duydukları bir gerçektir.

Eğitimin amacı; fazla sayıda kitap, raporlar ve önem verdikleri dosyalar için hızlı okumaya gereksinim duydukları ve okuduklarını aynı zamanda anlamak istedikleri yönde talepleri bulunmaktadır. Hızlı Okuma günlük gazeteler, meslek dergileri ve internet üzerinden yapılan araştırmalara ait yazıların da okunması amacıyla gerekli görülmektedir.

 UNSMAN