0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etiket Sayfası

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Etiketli SayfalarEtkili İletişim Eğitimi

Etkili iletişimin temel koşulu; insanın öncelikle kendini tanıması ve diğer insanlara yaklaşımında dikkat etmesi gereken kuralları iyi bilmesinden geçer.

Eğitimin ana amacı; etkili iletişimin nasıl kurulması gerektiği ve insanlarla interaktif bir ilişki oluşturmamızda hangi davranışlarımızın etkin olduğunu sunmak olup, özellikle kaçınılması gereken davranış biçimlerinin ortaya konularak katılımcılar açısından bilinçlendirme sağlamaktır.

Etkili iletişim eğitimi, şirketinizde başarılı sonuçlar almak için; nasıl daha etkili bir iletişim kurmayı ve verimli anlatma ve dinleme tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Etkili iletişim eğitimi, sizlere daha hızlı, daha basit ve daha etkili iletişim becerilerini öğretir.Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi

Yazılı İletişim; öncelikle kişinin, sonrasında ise temsil ettiği kurumun imaj ve itibarı ile direkt bağlantılıdır.

Bu hususta katılımcılara; farkındalık kazandırmak, kendi istedikleri doğrultuda da örnek çalışmalar yaptırmak ve bazı yazışmalara dair standartlaştırmanın nasıl yapılacağını belletmek; özellikle resmi ve özel yazışmalar arasındaki farklılıkların kavratılması, eğitimin öncel amaçları arasındadır.

Diğer yandan, yazının gönderildiği muhatap ile yazılı iletişim üzerinden ne şekilde duygudaşlık kurulabileceği konusunda pratik bilgiler ve beceriler kazandırılarak pekiştirme sağlanması hedeflenmektedir.

İş Yazısı (Yazışma) Teknikleri Eğitimi

İş yazılarının Türkiye'deki genel standardı kamu kurumları arasındaki yazışmaların dayandığı temel normlardır. Bunun dışında kalan özel sektör şirketleri arasındaki yazışmalar her şirketin kendine özgün standartları ile belirlenebilir.

Önemli olan iş yazısı yapan kişilerin yazışmalarını açık, anlaşılabilir ve öz anlamlı olarak oluşturması önem ve öncelik arz eder.

Bu eğitimdeki amaç; iş yazılarının özellikle şirketin itibarı ve imajı ile yakından ilgili olması ve bu hususta katılımcılara farkındalık kazandırılmasının yanı sıra kendi istedikleri örnekler doğrultusunda çalışmalar yaptırmaktır.

 UNSMAN