0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Eğitimde Performans Yönetimi

Etiket Sayfası

Eğitimde Performans Yönetimi Etiketli Sayfalar

Değişim Yönetimi Eğitimi

Eğitim, katılımcıların değişim ve dönüşüm arasındaki farkları kavramasını sağlayarak kendi şirket kültürlerine uygun seçim yapmalarını, yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini ve tüm çalışanların bu sürece nasıl hazırlanmaları gerektiğini sağlamak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek beceri ve donanıma sahip olmalarını mümkün kılacak bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Değişim yönetimi eğitiminin amacı, olay incelemeleri, güncel çalışmalar ve interaktif öğrenme programları aracılığıyla şirketiniz için en ideal değişim planını yönetmenizi sağlamaktır.

Performans Yönetimi Eğitimi

Performans Yönetimi Eğitimi: Etkin performans yönetimi, iş piyasasında ve pazarında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Performans yönetimi eğitimi, katılımcıların mevcut performans yönetimi becerilerini geliştirmek ve kapsamlı bir şekilde teknik becerileri öğrenmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Performans yönetim sisteminin kavramlarının açıklanması, şirkete özgün performans değerlendirme sistem kurulumu ve yapılandırılmasının ne şekilde oluşturulması gerektiği amaçlanmaktadır.

Ücret Yönetimi Eğitimi

Ücret Yönetimi Eğitimi: Gelişen ekonomiler, farklılaşan iş gücü yapıları, şirketlerin gelişim evreleri ve organizasyon yapıları, günümüzde ücret yönetimini zorunlu kılmaktadır.

Ücret yönetimi eğitimi, şirket personellerinin ücretlendirilmesine ilişkin tüm ögelerin belirli bir hedef doğrultusunda, kural ve yöntemler kullanarak bir bütün olarak yönetilmesini sağlar.

Eğitim, insan kaynaklarının personele yönelik ücretlendirmeyi nasıl yönetmeleri ve hangi ölçütlerin göz önüne alınması gerektiği konularında bilgilendirmeyi ve yetkinliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

 UNSMAN