0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ NEDİR?

Değişim yönetimi özellikle 1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Son 25 yılda tüm iş alanlarında geleneksel iş modelleri yoğun rekabete dayanamaz hale gelmişlerdir. Gelenekselden kopmak istemeyen şirketler tarihin derinliklerinde kaybolmuşlardır. Şirketlerin yeni rakipler yeni ürünler yeni teknolojiler gibi yüzlerce faktörden etkilenmesi onları değişime zorlamaktadır.

Bu sürecin doğru yönetilmesi gerekir. Bu süreçlerin yönetilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlere Değişim Yönetimi ya dadeğişikliklerin yönetimi adı verilir. İngilizce karşılığı management of change ya da change management olarak bilinir. Değişim yönetimi terim olarak iş dünyası ve yönetim organizasyonu alanları için kullanılsa da her geçen gün farklı alanlarda da kullanılır olmuştur. Her türlü değişiklik beraberinde doğru süreç yönetimini de gerektirir. Yeni bir işe başlayan birisi için ya da farklı bir şehre tayin isteyen bir memur için de bu durum geçerlidir. Ancak büyük şirketler için bu değişiklikler ölümcül sonuçlar doğurabileceği için çok hesaplı ve doğru adımlar atılması gerekir.

Değişim Yönetimi ders notları niteliğindeki bu yazımızda değişim yönetimi prosedürü, değişim yönetimi eğitimi,değişim yönetimi ve liderlik, değişimin temel kavramları gibi konularda bilgiler aktaracağız

Değişim Yönetimi Nedir?

Değişim Nedir?

Değişim bir halden başka bir hale geçiş, revizyon, yenilenme (inovasyon) vb anlamlarda kullanılan çok geniş anlamlı bir kelimedir. Ancak değişim yönetimi kavramı için konuşacak olursak mal veya hizmet üreten firmaların iş süreçlerindeki değişimleri düşünmemiz gerekir.

Öngörülü olmak, bilinçlilik, verim artışı bu 3 faktör değişim yönetimi için olmazsa olmazlardır. Lider öngörülerde bulunur ya da bunu bir değişim şirketi ile anlaşarak yapar ardından bilinçli bir şekilde tüm iş süreçleri piramidin tepesinden en altına kadar tüm çalışanlar sistemli ve faydalı bir değişim ve eğitim sürecinden geçerler. Neyin nasıl değiştirileceği bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.

Değişim sonunda şirket veriminde ciddi artış gözlenmelidir. Eğer hedeflenen verime/satışa ulaşılamamışsa değişim yönetimi doğru yapılamamış demektir. Peki değişim nedir? neyi değişim olarak kabul edebiliriz? Kağıt havlu pazarındaki payı %8 olan bir şirket pazar payını ve üstüne çıkarmak istiyorsa bu bir değişimdir. Müşteri memnuniyeti her geçen gün düşen akü firması müşteri memnuniyetini dolayısıyla satışlarını artırmak istiyorsa bu bir değişimdir.

Teknolojik anlamda yaptığı işte geri kaldığını hisseden firmanın eğitimde değişim yönetimi yapması bir değişimdir. Güçlü rakipler karşısında yok olmamak için şirket evliliği yapmak bir değişimdir. Kısacası ürün veya hizmetin hammadde halinden üretilip satılmasına kadar geçen tüm süreçler, marka yönetimi, altyapı, müşteri memnuniyeti satış sonrası gibi iş hayatındaki tüm süreçler değişimin bir parçası olabilir.

Değişim Yönetimi Nedir?

Değişimin Temel Kavramları Nelerdir?

Şirket Değerinin Artırılması: Birincil hedef pazarda birincil ya da ikincil konuma yükselmektir. Nakit akışını iyileştirmek, şirket için değer yaratmayan her şeyden kurtulmak, outsourcing yani dış kaynak kullanımı ile fiyat/performans oranı yüksek hizmetleri ve ürünleri dışarıdan almak, performansı artırıcı tedbirler almak bu kavramı kapsamı içindedir.

Kalifiyeleşme: Şirket çalışanlarının etkin ve yetkin olmalarını sağlamak için yüksek verimli çalışanlar edinmek var olanları geliştirmek. Rekabetin getirdiği yeni alanlar ve ürünleri personelinde uzmanlaşmasını zorunlu kılar bu profesyonelleşme ve eğitim süreçleri hem personelin hem de şirket organizasyonunun gücünü artırır.

Yapısal Değişimler: İyi işlemeyen parçaların şirketten çıkarılması ya da değiştirilmesi anlamına gelir. Farklı sektörlerde iş yapan ya da bir sektörün farklı alanlarında çalışan şirketlerin organizasyon şemasındaki ana unsurların performansı düşük olanlardan vazgeçilmesi yahut düzenlemeye gidilmesidir.

Tasarruf Yöntemleri Geliştirmek: Şirketler karların azaldığı dönemlerde tasarrufa giderler. Karlı dönemlerde pek göze batmayan bölümler kar azaldığında gözden çıkarılabilir. Operasyon maliyetlerinin azaltılması için birtakım değişiklikler yapılabilir. Bir spor ayakkabı şirketinin bağlantı fuarlarını Antalya’daki 5 yıldızlı yüksek kalitede otellerde yapmak yerine şirket merkezine yakın daha makul bir otelde yapması buna bir örnektir.

Süreç değişimi : sıkı işleyen bir sisteminiz olmasına rağmen satış sonrasında ciddi sorunlar yaşıyorsanız satış sonrası süreçlerinde değişimin vakti gelmiş demektir. Bu süreçte masrafları azaltmalı verimi artırmalı eksik ve hataları bulup gidermelidir. Başka bir örnek verecek olursak İstanbul merkezli bir firma İzmir bölgesine ciddi satış yapıyor ancak İstanbul’dan İzmir’e mal tedariki ve nakliyesinde sorunlar yaşıyor, bu firma İzmir merkezli bir depo kiralama yoluna gidebilir. İşte bunu ne şekilde ve nasıl yapacağını değişim yönetiminin konusudur.

Kültürel Değişim - Müşteri Odaklı Olma : Bu tür değişimlerde amaç müşteri memnuniyetine odaklanmaktır. Geleneksel şirketlerde sadece emir komuta zinciri çalışır. Ürün veya hizmet müşteriye ulaşır. Ancak bu değişimi yaşayan şirketler dışa dönüktür. Müşteri memnuniyetini ön plana alırlar.

Değişim Yönetimi Nedir?

Değişim Yönetimi Ve Liderlik

Değişim yönetiminde başrol oyuncuları liderlerdir. Liderler neyin değişmesi gerektiğini çok iyi analiz etmelidir. Vizyon sahibi bir lider piyasayı iyi okuyabilir ve başarılı örnekleri takip eder. Kendi şirketinin konumunun farkındadır. Nelerin değiştiğinde başarının artacağını iyi analiz eder ya da analiz edecek ortaklar bulur.

Kendi şirketini hangi firmaların güçlendireceğini bulur onlara ortaklık teklif eder. Eğer değişim konusunda kendisine destek olacak yönetici ekibi yoksa değişimin yönetimi için yönetimde değişim uygulamasına gider. Kısacası değişim konusunda lider, vizyon sahibi ve yenilikçi olmalıdır. Bütünleyici, kapsayıcı ve analitik olmalı, kurum kültürü içinde enerjisi ile çevresini sürükleyebilmelidir.

Değişim Yönetimi Örnek Olay

Türkiye’de pazar payı oldukça yüksek bir akü firması, iş süreçlerinin çok verimsiz olması, sevkıyatın ve muhasebe işlemlerinin çok yavaş olması, dinamik bir ağın bir türlü oluşturulamaması, zaman sıkıntısından sipariş ve satış konusunda kayıplar yaşanması gibi konularda yaşanan sıkıntıları görünce değişim yönetimi konusunda uzman desteği almaya karar verir.

Bu konuda dünyaca ünlü bir firmadan alınan destekler sonucunda değişim yönetimi insan kaynakları uzmanlarının da desteği ile 8 anahtar personel sistemin tüm süreçlerini uygulamalı olarak öğrenir. Bu süreç tam 4 ay sürer. Süreç sonunda anahtar personeller, bilginin yayılması ve derinleşmesi adına bu bilgileri ekiplerine yayarlar.

Değişim yönetimi ve örgüt geliştirme tam olarak uygulanır tüm personel eğitimden geçirilir. Sistemler, bilgisayar programları, muhasebe süreçleri değiştirilir. Bu değişim sonunda şirkette ay sonunun bekleyen muhasebeleşme işlemi aynı günde yapılmaya başlanır. 4 gün alan sipariş işleme süresi bir güne düşer. Şirket online entegrasyonu sağlayarak saniyeler içinde stok bilgilerini internet üzerinden bayileri ve olası bayileri ile paylaşmaya başlar böylece işini B2B dediğimiz sistemle internete taşır. Stok tutma kayıpları 4’te 1 oranında azalır %’lik stok azalması şirket masraflarını ciddi oranda düşürür. Hem iç pazarda hem dış pazardan elde edilen ciro artar. Bu Değişim Yönetimi Örnek Olayı 1940’larda kurulmuş geleneksel bir aile şirketinin kendini yenileme hikayesidir.

Değişimin önündeki zorluklar

  • Değişimden korkmak
  • Zamanın yeterli olmaması
  • Geride kalma endişesi
  • Yardım bulamama endişesi
  • Değişime inanılmaması
  • Değişimden kaynaklanacak iş yükü
  • Başarısız olma korkusu
  • Değişimi anlamamak
  • Kontrolün kaybolacağı korkusu

Değişim Yönetimi Eğitimi

Değişim Yönetimi, eğitimde değişim yönetimi, liderlik, vizyoner liderlik, gibi konularda alanında uzman akademisyenlerden eğitim almanız değişim yönetimi konusunda sizi değişime hazırlayacaktır. Sitemizden değişim yönetimi slayt, değişim yönetimi pdf örnekleri bulabilir, değişim yönetimi kitap tavsiyeleri alabilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN