0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Çağrı Merkezleri Hizmetleri

Etiket Sayfası

Çağrı Merkezleri Hizmetleri Etiketli SayfalarÇağrı Merkezi Team Leader Eğitimi

Çağrı merkezleri; kendi özgü nitelikleriyle iş yoğunluğunun üst düzey olduğu ve mekanik-elektronik karakterli, sıcak temasa dayanmayan iletişimin baskın olduğu çalışma ortamlarıdır.

Bu nedenle, bu bölümlerdeki yönetim tarzının çekirdeğinde takım liderliğine dayalı insan ilişkileri ve dolayısıyla ekip zihniyetinin ön plana alınması gerekmekte, bu yöndeki çalışmalarında bazı analizlere dayalı olarak gerçekleştirilmesi zorunludur.

Eğitim, lider seçimi ve ekibin oluşturulmasından performans yönetimine değin tüm süreçlerin ne şekilde organize edilmesi ve yöntemselliğin nasıl anlatılması gerektiğini ayrıntılı ve uygulamalı olarak aktarmayı amaçlar.

 UNSMAN