0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

BORDRO YÖNETİMİ NEDİR?

Bordro yönetimi hakkında detaya girmeden önce bordro terimini açıklamamız gerekir. Bordro, kelime anlamı olarak bir hesabın detaylarını anlatana cetvele verilen addır. Terim anlamı olarak ise işçi ya da memurlara ödenen maaşların detaylarını gösteren cetvellerdir. İki farklı bordro bulunmaktadır.

  • Ücret Bordrosu
  • Maaş Bordrosu

Ücret Bordroları:  Ücret bordrosu işverenler tarafından işçilere ödenen maaşların dökümlerini gösterir çizelgedir. Ücret bordrosunda hem kesintiler hem gelirler gösterilir. Bir işçi mesaiye kalmış olabilir. Prim ya da tazminat kazanmış olabilir. Ya da sigorta veya vergi kesintisi olabilir. Tüm bu gelir ve giderler tablo halinde düzenlenir: ücret bordrolarında hem işçinin bilgileri hem de bordroyu düzenleyen kişinin bilgileri yer almak zorundadır. Bordroda hangi ayın maaşı olduğu yazmalıdır. Ayrıca SSK işçi payını gösteren kısım da bulunmak zorundadır.

Maaş Bordroları: Maaş bordroları 657’ye tabi memurlar için düzenlenir. Memurlar maaşlarını peşin alırlar. Memur maaş bordroları işçi bordrolarından oldukça farklıdır. Çünkü memur maaşları memurların tahsil derecesine, kıdem ve kademesine göre değişiklik gösterir. Ayrıca devlet tarafından belirlenen hizmet tazminatı, çocuk yardımı, sendika aidat desteği gibi detaylar da ücret bordrolarından farklı olarak maaş bordrolarında bulunmaktadır.

Bizim konumuz özel sektör olduğu için ücret bordroları hakkında bilgiler sunacağız.

Bordrolama Nasıl Yapılır?

Bordrolama yapmak için çalışanların yasal olması gerekir. Yani SGK işe girişi SGK’ ya bildirilmeli ardından barkotlu çıktı alınmalı bu çıktı dosyalanmalıdır.

Bordro Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Bordrolama Nasıl Yapılır?

İnsan kaynakları bordrolama personelin işe giriş çıkış saatleri temel alınarak ay içindeki çalışma saatleri, kullanılan izinler personel takibi yapan programlara işlenir. Ardından devamsızlıklar ve mesailer incelenir ve döküm alınır.

Puantaj Nasıl yapılır?

Puantaj çalışanların, çalışma saatlerinin tutulduğu çizelgedir. Genellikle bir program yardımı ile yapılır. Bir çalışanın haftada 45 saat ayda ise toplamda 225 saat çalışması gerekir. Bu rakamın üstüne çıkıldığında fazla mesai ücreti ödenir.  Puantaj hak edişlerin hesaplanması için kullanılan ana belgedir. Bu belgeye göre çalışanlar maaşlarını alırlar. 

İnsan Kaynakları Bordrolama

Puantaja girilen datalar, Logo İK, HR SAP gibi programlara yüklenir.  Eksik ya da hata var mı diye personeller tek tek incelenir. Bu inceleme çoğu insan kaynakları çalışanı tarafından atlanır ancak bordrolama yapmanın en önemli noktalarından biri kontroldür.  Personelin mesaileri, çalışma saatleri üzerine kesintileri ve varsa ek gelirleri (ikramiye, tazminat prim vs) eklenir. Eğer çalışanın icrası varsa maaşının 4’te 1’i kesilir.  Bu işlemler bitirildikten sonra vergilendirme yapılır. SGK, gelir ve damga vergileri işlenir. Bu aşamadan sonra ise ay sonunda bankaya işyeri numarası verilerek işçi ve işveren kesintileri ödenir.  Artık tüm işlemler yapılmış maaş hesaplanmış vergiler varsa icralar düşülmüş devlete gelir vergisi ödenmiş işveren ve işçini vergileri ödenmiş geriye personelin eline kalacak net miktar kalmıştır. Bu miktar da personelin hesabına yatırılır.  Ücret bordrosu iki kopya olarak çıkarılır bir kopyası personele verilir. Diğer kopya ise ıslak imzalı şekilde ay ay arşivlenir.  Arşivleme yapılmasının nedeni ileriki süreçlerde ücretlerle ilgili bir dava olursa iş mahkemesine bu bordrolar delil olarak sunulur. Çünkü bu evraklar kıymetli evrak statüsündedir.  Ne kadar ayrıntılı olursa o kadar iyi olacaktır.  Ayrıca arşivlenecek belgelerin yazıcıdan alınırken temiz çıkmasına kenarlarının net gözükmesine dikkat edilmelidir. Personel özlük işleri ve bordrolama nasıl yapılır sorusunun yanıtı bu şekilde verilebilir.

Bordro Yönetimi Nedir?

İşçinin Özlük hakları

İşçinin özlük hakları, personel özlük işleri bordrolama ve sgk uygulamalarının ilgi alanındadır. İşçi bir sözleşme ile çalışan kişileri tanımlar. İşçi olmanı temeli sözleşmeye dayandığından sözleşme her iki tarafın rızasıyla imzalanmış olmalıdır. İşçinin özlük haklarına baktığımızda

  • Sendikal haklar
  • İş sonunda kıdem tazminatı
  • İş sonunda ihbar tazminatı
  • Hafta sonu tatilleri ve tatil ücretleri
  • Fazla mesai ücretleri
  • Yıllık izin hakkı ya da yıllık izin ücreti alacağı

Personel Özlük İşleri Ve Bordrolama Eğitimi

İnsan kaynakları personelinin idari işlerin temel çalışma alanları özlük işleri ve bordrolamadır. Özlük hakları konularına ve bordrolamaya yeterince hakim olamayan personelin hata yapması kaçınılmazdır. Bu hatalar sadece personeli değil maaş hesabı yapılan işçiyi de etkileyecektir.  Düzgün yapılmayan bordrolar, bir sonraki ayda ek mesailer gerektirir. İşçi ücretini tam alamaz işletmeye olan güven sarsılır. Bu nedenlerden dolayı işletmeler özellikle insan kaynakları personeline mutlaka özel sağlık sigortası bordro hesaplamapersonel bordro hesaplama, özlük hakları, işçi ve işveren hakları, bordro hazırlama, personel özlük işleri ve bordrolama eğitimi gibi konularda eğitim aldırmalıdır. Bu konuda eğitim veren danışmanlık şirketleri ve eğitim kurumları bulunmaktadır. Bunlar arasında kurumsal bulduğunuz karşılıklı anlaşabildiğiniz yerleri tercih edebilirsiniz. Bu yazımızda bahsettiğimiz özlük hakları bordrolama ve personel özlük işleri bordrolama ve sgk uygulamalarını pdf formatında indirebilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN