0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yazılarımız

UNSMAN

ALGI YÖNETİMİ NEDİR?

Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Algı yönetiminin hedefi insanların, devlet ve toplulukların algılarını belli bir yöne kanalize etmektir. Amaç eldeki bilgi ve duygular vasıtasıyla kitlelerin duyularını ya değiştirmek ya da var olan durumu olduğundan farklı göstermektir.

Sıradan bir işletmeden, büyük bir devlete kadar algı yönetimi tüm alanlarda kullanılır. Toplumlar yeni ortamlara, yeni kanunlara, farklı yöntemlerle alıştırılır. Firmalar ürünlerini hakkında insanları etkilemeye çalışır.

Siyasette ve Ticarette Algı Yönetimi

Askeri operasyonlar ve psikolojik harpler için kullanılan bu yöntem işe yarayınca halkla ilişkilerin, siyasetin ve her türlü markanın önemli bir iş kolu haline geldi. Tıpkı 2. dünya savaşındaki SS propaganda subayları gibi insanların algılarını değiştirmek, istenen alana kanalize etmek için firmalar ve siyasi partiler çalışmaya başladılar.

Ancak halkla ilişkileri disiplini bu psikolojik yöntemi olduğu gibi almadı, kendi yapısına uygun bir şekilde forma soktu ve biraz daha yumuşattı. Ortaya muhteşem bir itibar yönetimi dalı çıktı. Günümüzde birçok marka ve firma personeline algı yönetimi eğitimi aldırmaya başladılar. Bununla ilgili birçok kitap yazıldı. Ali Saydam algılama yönetimi, bunlardan biridir.

Duygu Nedir?

Algı Yönetiminin Temel Hedefi Nedir?

Algı yönetmenin telem amacı insanların duygularını değiştirmektir. Bu bir ülkenin vatandaşlarını ikna etmek olabilir. Dünya kamuoyunu belli bir yöne kanalize etmek olabilir.

Yahut bir markanın hakkında, halkta “bu marka statü simgesi” duygusunu oluşturmak olabilir. Her ne olursa olsun temelde değiştirilmek istenen şey duygudur. Algı yönetimi iyi niyetli ya da kötü niyetli kullanılabilir.

Algı yönetimi nedir? Sorusuna yanıt aramadan önce duygu nedir sorusunun cevabını bulmalıyız. Çünkü “Algı yönetimi nedir?” sorusunun cevabındaki özne duygudur. Duygu, kişinin iç âleminde kendi psikolojik tavırlarından ve çevresel etmenlerden etkilenerek ortaya çıkan psikofizyolojik değişimlerdir.


Algı Yönetimi Nedir?

Kişisel Algı Yönetimi Nedir?

Kişi bazında, kurum veya kuruluşların kendileri için belirlediği vizyona uygun olarak hem çalışanların hem de 3. kişilerin kurum kimliğine uygun fikirler edinebilmesini sağlamaktır.

Algı Yönetimini Etkileyen Faktörler

 • Algılayan bireyin özellikleri bireylerin bilinç seviyeleri, kişisel özellikleri, tecrübe ve kazanımları)
 • Algılanan nesne özellikleri (Bu kişi ya da eşya olabilir, ürün ya da marka olabilir)
 • Algılama ortamı (algılamanın yaşandığı her türlü sosyal, fiziksel ortamlar ve etkin koşullar)

Algı Yönetiminin Amaçları

 • İtibar ya da geçerlilik oluşturmak ve bunu korumak için kamuoyu desteği sağlamak, korumak ve devamını sağlamak.
 • Hedef kitlenin davranışlarını istenilen şekilde etkilemek, onların davranışlarını yönlendirmektir.

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak bir stratejik hedef belirlenmelidir. Algı yönetimi hükümetler, devletler, kurumlar ve firmalar tarafından yapılabilir. Her kurum ve oluşum kendisine bir hedef belirlemelidir. Bu genel hedefe giden özel hedefler de belirlenmelidir.

Hedef belirlerken, ulaşılmak istenen şeyin ne olduğu net bir şekilde ortaya konmalıdır. İstenilen seviyeye ulaşıldığında amaç gerçekleşmiş olacak mı sorusu hedef uygulanmadan önce sorulmalıdır.

Hedefler belirlendikten sonra karşıt fikirler kişi kurum ya da devletler belirlenmelidir. Tüm açılardan sizin oluşturmaya çalıştığınız algıları kırabilecek karşıt odakları iyi analiz etmeli, farklılıkları hesaplamalı, olacakları öngörmeye çalışmalısınız.

Bu aşamalardan sonraki aşama ise aslında en önemli aşamadır. Bu aşama geri bildirim ya da dönüt adı verilen aşamadır. Geri bildirimler sayesinde algı yönetiminizin başarılı gidip gitmediğini anlarsınız. Bu bir bakkal için, sokakta konuşan müşterinin söyledikleridir. Bir devlet için uluslararası karar vericilerin tavırlarıdır. Geri bildirim alamazsanız, hedeflerinize ulaşamazsınız.

Algı Yönetimine Yardımcı Olan Unsurlar

 • Uluslararası medya
 • Sürekli haber akışı
 • Anlık haber bildirimleri
 • Gerçek zamanlı bilgi akışları
 • İnternet
 • Haber hazırlamanın kolay olması

Algı Yönetiminde Sosyal Medya’nın Önemi

Yukarıdaki unsurları incelediğimiz zaman, hepsinin sosyal medya ve online akışlarla ilgili olduğunu göreceksiniz. O zaman algı yönetimi savaşlarının cephesi sosyal medyadır diyebiliriz.


Algı Yönetimi Nedir?

Bir kurum ya da reklâm şirketi algı yönetiminde başarılı olmak istiyorsa dinamik ve güçlü bir ekiple sosyal medyayı kullanabilmelidir. Çünkü anlık bilgi akışlarını yöneten algıları da yönetebilir.

Birçok insan farklı ve yanlış da olsa sosyal medyada desteklenmiş bilgilere inanır. Bu bilgiler daha sonra reddedilse ya da tekzip edilse dahi birçok insan ilk duyduğuna ya da okuduğuna inanır. Hatta birçoğu ilk bilgilerin değiştiğinden haberdar dahi olamaz.

Algı Yönetimi ve Online İtibar Yönetimi

Algı yönetimi ile itibar yönetimi birbiriyle ilgili ve iç içe geçmiş kavramlardır. İnsanlar birini işe alırken onu mutlaka Google üzerinde aratırlar. Ya da bir kurumla işbirliği yapacakları zaman o kurumun yaptıkları neler var? Düşüncesiyle internette arama yaparlar.

Eğer orada karşılaştıkları şeyler hoş değilse bu iş birliği gerçekleşmez. Bunun tam tersini düşünecek olursak, internet ortamında iyi bir algı oluşturmuş bir kişi kolayca iş bulabilir. Hakeza bir şirket kendisine kolayca bir iş partneri bulabilir. Yeterlilikleri eksik olsa bile!

Kurumsal Algı Yönetimi

Firma ya da markanın misyonunu ve kendini gördüğü konumu, hedef kitlesine iletebilmesi lazımdır. Bunun için istenilen şekilde bir düşünce, duyuş, davranış oluşturması ve bu sayede markanın rekabet ettiği pazarda güçlü bir konuma yükselmesi hedeflenir.


Algı Yönetimi Nedir?

Bu hedeflere ulaşmak için yapılan tüm çalışmalara kurumsal algı yönetimi adı verilmektedir.

Kurumsal Algı Elemanları

 • İmaj
 • Kimlik
 • İtibar

Kurumsal algı yönetiminde bir kurumun tüm çalışanları, yönetim kurulundan en alt kademedeki yarı zamanlı stajyere kadar herkes kurumsal algı oluşturmada önemli bir etkendir.

Bu faktörlere şirketin küreselliği, sattığı tüm ürünler, ürünlerin ambalajından, isimlerine kadar logoda hakim renk olarak seçilen renge kadar her şey kurumsal algı yönetiminin bir etkeni ya da edilgenidir.

Eğer algı yönetiminden bahsediyorsak bir kurumun A’dan Z’ye her şeyi o kurumun algı yönetimi çalışmalarını etkileyecektir. Bir firma çalışanı rakip bir firmanın ürünlerini aleni şekilde kullanıyorsa ve bu haber akışlarına konu olmuşsa, firmanın algı yönetimi ciddi bir yara alabilir.

Yüz binlerce lira harcanarak yapılan çalışmalar sıradan bir personel davranışı ile yerle bir olabilir.

Ya da sıradan bir satışta ürünün yanlış paketlenmesi sonucunda ortaya çıkan hasarın, anında firma tarafından karşılandığını düşünelim. Müşterinin de sosyal medyayı çok takip edilen biri olduğunu varsayalım. Bu kişi bu durumu sosyal medyada paylaştığında tamamen organik ve hiç para harcanmadan yapılmış bir algı yönetimi çalışması ortaya çıkmış olur ki buna benzer binlerce örnek vardır.

Algı Yönetimi Eğitimi

Algı Yönetimi Nedir?

Algı yönetimi İngilizce ve Türkçe olarak ülkemizde eğitimi verilen bir çalışma alanıdır. Kurumsal firmaların önemli bir kısmı personelleri için algı yönetimi eğitimleri aldırmaktadır.

Çünkü kaliteli bir imaj ve istenen itibar seviyesine ulaşmak için personelin, algı yönetimi, satışta algı yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olması gerekir. Bunun için profesyonel bir firmadan danışmanlık hizmeti almanızda ciddi yararlar vardır.

Ancak bir noktadan başlamak isteyenler için algı yönetimi PDF, belgeleri ve algı yönetimi PPT sunumları da internet üzerinde bol miktarda bulunmaktadır. Ancak bu online içerikler de canlı eğitimler gibi olmaz ve çok az sayıda örnek vaka incelemesi bulabilirsiniz.

PAYLAŞ

 UNSMAN