0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Yönetici Asistanlığı

Yönetici Asistanlığı
Yönetici Asistanlığı Danışmanlık

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık: Rekabete dayalı küresel piyasada üst düzey bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanının, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Yönetici asistanı işlerin akışını belirleyen, işlere yön veren, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getiren, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilen kişidir.

Yönetici asistanı; örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin en yakın danışmanı ve yardımcısı olarak kendisinin ve ailesinin bir parçasıdır.

Yönetici asistanı, örgütte yöneticinin resmi işleri kadar, özel işlerini de yürüten; zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren; onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını, özelliklerini, istek ve beklentilerini, hedeflerini bilen kişidir. Yönetici asistanı yöneticinin, çalışma yaşamının ortağıdır.

Eğitimde katılımcıların; kendilerini geliştirmeleri ve olumlu yeni davranışlar ve beceriler kazanmaları, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmaları, beden dilini etkili kullanmaları, iletişim sürecini tüm aşamalarıyla benimsemeleri, toplantıları düzenleme ve yönetme becerisi kazanmaları, yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramaları amaçlanmıştır.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık - Eğitim Yöntemi

Kuramsal bilgi aktarımı, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık - Katılımcı Profili

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık - Takvimi

Haftasonu: 06.07.2024
Haftaiçi: 04.07.2024
Tarihler ve Süre Hakkında Detay İçin Tıklayınız.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık - Süresi

5 gün (35 saat)

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık - Kazanımlar

 • Yetkinliklerin ve verimliliklerin artırılmasıekabete dayalı küresel piyasada üst düzey bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanının, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.
 • Yönetici asistanı işlerin akışını belirleyen, işlere yön veren, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getiren, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilen kişidir.
 • Yönetici asistanı; örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin en yakın danışmanı ve yardımcısı olarak kendisinin ve ailesinin bir parçasıdır.
 • Yönetici asistanı, örgütte yöneticinin resmi işleri kadar, özel işlerini de yürüten; zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren; onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını, özelliklerini, istek ve beklentilerini, hedeflerini bilen kişidir.
 • Yönetici asistanı yöneticinin, çalışma yaşamının ortağıdır. Eğitimde katılımcıların; kendilerini geliştirmeleri ve olumlu yeni davranışlar ve beceriler kazanmaları, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanma
 • Kendilerinden beklentilerin farkındalıklarının sağlanması
 • Kişisel gelişim ve etkili insan olma
 • Kişisel imaj
 • Eğitim ve sosyal hayat
 • İletişimin önemi, teknikleri ve becerileri

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık - Eğitim Konuları

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

 • Kavram ve Tarihçe
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Gerekliliği ve İşlevsellik
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığında Karakteristik ve Yetkinlik Analizi
 • Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Üst Düzey Yönetici Asistanlığının Durumsallığı
 • Asistanlık Yönetimi ve Kurumsal Yaklaşım
 • İmaj ve Fiziki Görünüş
 • Bireysel SWOT Analizi
 • Bireysellik Şekillendirme: M isyon, Vizyon ve Değer Belirleme belirleme
 • Kalite ve Süreç Anlayışı
 • Hedef ve Kişisel Kariyer Patikası
 • Moral-Motivasyon Öğretisi

Yöneticiyi Tanıma ve Bakış Açısı Ahengi

 • Yöneticinin Temsili Bilinci
 • Yönetici ile İnteraktif Yönetim
 • Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Yönetim Bilgisi
 • Üst Düzey Yönetici Asistanı ve Planlama Yönetimi
 • Özgün Planlama Ve Bireysel Organizasyon
 • Yöneltme, Eşgüdüm Ve Denetim Uygulamaları

Termin ve Misafir İlişkileri

 • Toplantı ve Seyahat Organizasyonları
 • Protokol Gereklilik Yönetimi
 • Yönetici ile Ekip Oluşturma ve Sinerji Temel Görgü ve Protokol Kuralları
 • İş Etiği
 • Kayıt Teknikleri
 • Dosyalama Çeşitleri
 • Özgün Dosyalama Sistem Seçimi
 • Raporlama Ve Sunum Tekniklerinde Etkinlik

İletişimin Temelleri

 • Süreçsel Koordinasyon ve Planlaması
 • Beden Dili
 • Müzakerenin İncelikleri
 • İletişimde Davranış Biçimleri
 • Sağlıklı İlişkilerin Özü: İyi dinlemek
 • Empati-Sempati
 • Duygusal Kredi Hesabı
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim
 • Zor İnsanlarla İletişim
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığının Yumuşak Karnı: Çalışan İlişkileri
 • Yazılı ve Sözlü İletişim
 • Etkili Konuşma ve Hitabet
 • Telefon Görüşmeleri
 • İletişim Engellerini Aşma Yöntemleri
 • Stres ve Başarı Kavramları
 • Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar
 • İş Stresi ve Stres Kaynakları
 • Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları

Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri

 • Stresle Başa Çıkabilme
 • Stresle Başa Çıkmada Etkili Yollar (Örgütsel - Bireysel Stratejiler)
 • Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Kurumsal Stratejiler
 • Stresle Başa Çıkmada Başarısız Yollar

Stresle Zihinsel ve Bedensel Başa Çıkma Yöntemleri

 • Stresin Bireye ve Kuruma Olan Etkileri
 • Stres ve Kişilik
 • Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları
 • Stressiz Bir Yaşam İçin Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi
 • Çalışma Hayatında Stresi Yenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Örgütsel Stres Yönetimi
 • Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Stres Yönetiminde Kurumsal Başa Çıkma Yöntemleri

 • Stres Karşısında Davranış Şekilleri

Stres-Problem Bileşkesi: Problem Çözme Teknikleri

 • Kendini Yönetmek
 • Etkin Zaman Yönetimi İçin Teknikler ve Öneriler
 • Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri
 • Zamanı Kaybettiren Faktörler
 • Zamanı Dengeli Kullanma
 • Zaman Yönetim Araçlarını Etkili Kullanmak
 • Zaman Tuzakları
 • Zaman Yönetimi Formülü
 • Planlama ve Zaman
 • Proaktif Davranış
 • İnsanların Günlük Performansları Değişimi
 • Pratik Eylem Önerileri Ve Uygulamalar
 • Bireysel Eylem Planı Oluşturma
 • Zaman Yönetiminde 80 / 20 kuralı veya Daha iyisi
 • Zamanı Yönetmedeki Sorunlarınızı Keşfedin: Öncelikler Yönetimi
 • Telefonda iletişim
 • Telefonda iletişimin başarısını etkileyen faktörler
 • Telefonda itirazların karşılanması: Telefonda Gülümsemek
 • Telefon Görüşmesi Öncesi Hazırlık
 • Telefonda sesin kullanımı
 • Telefonun Öbür Ucunda Kim Var?
 • Müşterinin dikkatini çekmek
 • Dinleyici olma sanatı
 • Telefonda olumlu tavrın önemi
 • Telefonda (ve hayatta) karşılaşacağınız insan tipleri
 • Beklentileri aşmak
 • Müşteri tiplerine göre iletişim
 • Herkes Sizinle Konuşmak İstesin!

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık Bilgi İstek Formu


Yönetici Asistanlığı Danışmanlık Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Yönetici Asistanlığı Danışmanlık Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 UNSMAN