0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Pazarlama Eğitim

Etiket Sayfası

Pazarlama Eğitim Etiketli SayfalarDistribütör Bayi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin amacı; bir nevi risk paylaşımı olan distribütör bayi yönetimi oluşturulması ile ilgili teknik ve pratik bilgiler aktarmaktır.

Ayrıca riskini paylaşan ve taşın altına elini sokan doğru kişileri bulmak için, izlenebilecek profesyonel yöntemleri de katılımcılar ile paylaşmak eğitimin diğer bir hedefidir.

Günümüzde distribütör merkezleri sürekle gelişmekte ve yerleri değişmektedir. Bu değişime ayak uydurmak, şirket içi ve şirketler arası iletişimi kuvvetlendirmek için profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.İleri Pazarlama Teknikleri Eğitimi

Günümüz piyasalarında pazarlamanın ağırlık kazanan önemine paralel olarak pazarlamanın hangi yöntemler üzerinden teknik yönetiminin yapılmasının gerekliliği oldukça önem kazanmaktadır.

Bu eğitim, pazarlama alanına ait en son geliştirilen teknik ve yöntemleri katılımcılara aktarmayı amaçlar.

Pazarlama İletişimi Eğitimi

Pazarlama-satış alanında sıklıkla oluşan önemli eksik yan konunun satış, ürün, imaj ve bunlara bağlı birtakım stratejilerin ön plana çıkarılmasıdır.

Halbuki pazarlama-satış sahasında iletişim yönlü yaklaşıma değer verilmesi ve bunun bir yöntem olarak ön plana alınması diğer tüm basamakları da kapsayacağından elde edilecek faydanın daha kapsamlı olacağı ortadadır.

Eğitim, yukarıda belirtilen tespit doğrultusunda katılımcılara pazarlama iletişimlerinin yararlara ulaşmada çok yönlü olanaklarını tanıtmayı ve bunlarla ilgili tekniklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.Ağızdan Ağıza Viral Pazarlama Eğitimi

Son yıllarda pazarlama-satış alanında bazı yeni yöntemler denenmektedir. Bunlardan biri de viral pazarlamadır.

Bu eğitimin, viral pazarlamanın avantaj ve dezavantajları ile bu pazarlamanın sosyal medya üzerinden nasıl yapılabileceği ve burada olumsuz etki yapabilecek risk varsayımlarının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve buna göre plan ve programların geliştirilmesi başlıca amacıdır.

Ağızdan ağıza viral pazarlama eğitimi, müşterilerin ürün veya hizmeti satın aldıktan sonra hakkında olumlu şeyler söylemesiyle; ücretsiz, güvenilir ve odaklı bir pazarlama hizmeti sunar. Ağızdan ağıza viral pazarlama geleneksel pazarlamadan daha etkili bir yöntemdir.

 UNSMAN