0 212 951 01 06   bilgi@unsman.com

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Eğitim

Etiket Sayfası

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Eğitim Etiketli SayfalarEtkili Yazışma Teknikleri Eğitimi

Yazılı İletişim; öncelikle kişinin, sonrasında ise temsil ettiği kurumun imaj ve itibarı ile direkt bağlantılıdır.

Bu hususta katılımcılara; farkındalık kazandırmak, kendi istedikleri doğrultuda da örnek çalışmalar yaptırmak ve bazı yazışmalara dair standartlaştırmanın nasıl yapılacağını belletmek; özellikle resmi ve özel yazışmalar arasındaki farklılıkların kavratılması, eğitimin öncel amaçları arasındadır.

Diğer yandan, yazının gönderildiği muhatap ile yazılı iletişim üzerinden ne şekilde duygudaşlık kurulabileceği konusunda pratik bilgiler ve beceriler kazandırılarak pekiştirme sağlanması hedeflenmektedir.Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Sunum yapmak; yaşamın her düzeyinde önem arz eder. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek belirli bir amaca yönelik sözel ve görsel etkileşimin önemini belirlerler.

Bu eğitimde amaç; yeni veya sentez halinde birikime dayalı bilgi sunumunun günlük veya iş hayatında yeni ürün ve hizmet tanıtımı yapabilmenin yöntemlerini kazandırmak ve bunları katılımcılara sözel, yazılı ifade anlamlı beden dili ve teknolojik görsel-işitsel araçların desteği ile nasıl interaktif hale getirileceğini göstermektir.

 UNSMAN